5. A

Projekt Ovoce a zelenina do škol jinak

25.11.2018
Jak jsme si užili projekt „Ovoce a zelenina do škol“ my v 5. A
Minulý týden jsme v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ dostali mimo jiné i různé druhy hrušek k ochutnávce. Abychom si to řádně užili, propojili jsme ochutnávku s hodinou výtvarné výchovy. Nejprve jsme si povídali a následně malovali obrázky na téma „Jak se cítí (vypadá) hruška, než ji sníme?“ Pak už jsme se dali do díla. Po práci přišla odměna. Na stole pro nás byly nachystané různé druhy hrušek k ochutnávce. U každého talíře jsme si mohli přečíst informace k dané odrůdě, ochutnat kousek této hrušky a také se podívat, jak vypadala před rozkrojením. Porovnávali jsme různé chutě a pomocí vršků hlasovali pro dvě nejlepší. Vyhrála to odrůda hrušky Williamsova – zimní, pro svoji sladkou chuť. A jak dopadly naše výtvarné práce, posuďte sami.
Veronika Havlíčková

Noví cyklisté z 5.A

23.9.2018

V únoru loňského školního roku se třída účastnila nulté hodiny na dopravním hřišti SEMAFOR v Olomouci, kde žáci získávali různé informace z oblasti dopravní výchovy. Tyto informace následně zužitkovali v letošním školním roce již jako páťáci. Ve dnech 10. a 12. 9. 2018 se třída 5. A zúčastnila 2 lekcí na dopravním hřišti. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a během dvou dnů se střídala teorie s praxí (jízda na kole). Závěrem této akce byly zkoušky z dopravní výchovy, které se skládaly z části teoretické i praktické. V praktické části museli mladí cyklisté ukázat jízdu v křižovatce řízenou světelnými signály, bez světelných signálů či policistou. Při prokázání všech těchto dovedností a splnění písemného testu, získal žák kartičku cyklisty.

SEMAFOR