3. M

Čertíci z 3.M

21.12.2017

Během prosincových dní vystoupily děti ze 3.M celkem na osmi představeních se svým hudebním představením Čertovské divadlo. Hrály nejen pro děti Zš, ale také pro děti ze školy mateřské. Svou muzikálovou činnost zakončily vystoupením pro rodiče na vánočních dílnách, kde sklidily obrovský potlesk.

Lesněnka

8.10.2017

Třeťáci si v rámci projektového dne nacvičili divadlo o Lesněnce, které bylo ekologicky „zabarvené“, aby si děti uvědomily důležitost třídění odpadu. Jedno představení bylo pro naše prvňáčky v pátek 29.9., další představení proběhlo 3.10. pro děti z MŠ, a protože si děti hraní divadla užívaly, chtějí ho zahrát ještě pro rodiče.

Lea Höchsmaannová

Lesněnka

PUTOVÁNÍ MALÉHO PRINCE S 3.M RADÍKOV

8.10.2017

 

25. – 26. ZÁŘÍ

Na Radíkově pod věží se děti ze třídy 3.M pustily na dobrodružnou cestu s Malým princem.

Nutnou výbavou každého prince je meč, a tak si chlapci každý vyrobili ten svůj. Použili na to klacky a šišky. Děvčata zase vyráběla ze špejlí a krepového papíru růže pro planetu Malého prince.

Po výborném obědě se děti vydaly na orientační trasu podle plánků. Cestou hledaly kešky, které ukrývaly mnohá tajemství.

V nelehkých, ohni nepříznivých podmínkách, se pak Jarce a Jitce podařilo rozdělat oheň, na kterém jsme si opekli špekáčky. Děti svým zpěvem a Lea hrou na kytaru dokázaly vytvořit krásnou atmosféru.

Četba a dramatizace kapitol z knihy nás dovedla na jednotlivé planety, které Malý princ navštívil.

Všichni jsme si společný výjezd užili a stmelili jsme náš třídní kolektiv.

3.M Malý princ