3. M

Stařenka Morava

2.12.2018

Stařenka Morava – to je název hudebního pořadu, ve kterém se děti 1.-3.M seznámily s mnoha historickými hudebními nástroji a zvyky. Děti se dozvěděly, co to je okarína, brumle, fujara či koncovka a jak se na tyto lidové nástroje dřív hrávalo. Protože si děti mohly tyto nástroje vyzkoušet a společně zamuzicírovat, moc se jim to líbilo.

Vývoj života na zemi

3.4.2018

Vývoj života na Zemi – to je téma, kterým se nyní zabývají děti ze 3.M. Díky spolupráci s páťáky, kteří jim připravili prezentaci druhého montessori příběhu, se dovídají zajímavosti z velmi dávné historie.

Vývoj života na zemi

 

Vítání jara

3.4.2018

První jarní den, který letos připadl na 20. března, se děti z 2. a 3.M vypravily k řece rozloučit se s Morenou a zpěvem a halekačkami přivítat jaro.

Vítání jara

Koledování

15.1.2018

Počátkem ledna se v rámci HV uskutečnil koncert malých hudebníků. Děti se pečlivě na vystoupení připravily a předvedly svým spolužákům, co všechno už dokáží zahrát. Anežka Gajdošíková zahrála na zobcovou flétnu, Martin Šlezar na kytaru a Matyáš Pazour s Jáchymem Mertou čtyřručně na klavír.

3.M na koncertu

21.12.2017
Dne 11.12.2017 navštívily děti koncert Moravské filharmonie, zaměřený na představení dechového kvinteta. Třeťáci byly po celou dobu koncertu velmi pozornými posluchači a někteří se dokonce ocitli na pódiu.