1. M

1.M Spaní ve škole

2.12.2018

Spaní ve škole si zažili už i letošní prvňáčci. Nejdříve si společně s rodiči vyzkoušeli několik zajímavých aktivit, které byly součásti odpoledního dne Putování s koblížkem. Následovala večeře, kterou už zvládly děti bez rodičů. A potom čtení pod lucerničkami. Když si děti poslechly jeden ze čtyř příběhů, zavírala se jim očka a přespat v tělocvičně nebyl žádný problém. Děti měly spoustu zážitků a už se těší na další akci.

Spaní ve škole 1.M

Předvánoční setkání s rodiči

20.12.2017

V úterý 12. prosince proběhlo v 1. M předvánoční setkání s rodiči.
Úvod patřil vystoupení dětí s pásmem básniček a písniček, potom jsme si přečetli příběh Husa Líza a vánoční hvězda a na závěr si děti s rodiči vyrobili svítilnu.
Rozloučili jsme se s přáním radostných Vánoc a každý si odnesl svou vánoční hvězdičku pro štěstí.

Předvánoční setkání v 1.M