1. A

Prvňáčci a projekt Moje obec

18.11.2018

Výuka nemusí být jen nuda v lavici. Prvňáčci nastartovali nový tematický celek „Místo, kde žijeme“ motivačním projektem MOJE OBEC. Děti se zamýšlely nad dopravní situací v obci, přemýšlely o důležitých budovách ve vesnici. Sestavily si silnice, postavily budovy, vyjely na silnice auty a na samý závěr si zahrály na kartografy a vytvořily plán své obce. Závěrečné hodnocení bylo od dětí na velkou 1. Celý projekt nám zprostředkovala maminka paní Mokrejšová, které patří poděkování celé 1.A.

Moje obec v 1.A

KOBLÍŽKOVÉ ODPOLEDNE

23.9.2018

Koblížkové odpoledne v 1. A

19. 9. 2018 proběhlo za krásného počasí setkání rodičů, učitelů a dětí z 1. A.

Cílem setkání bylo seznámení všech přítomných, navázání dobrých vztahů a celkové naladění na společnou práci. Celé odpoledne se neslo v duchu známé pohádky O KOBLÍŽKOVI. Všichni účastníci místo vstupenky přinesli koblížky, které měly různou velikost, tvar i zdobení. Co však měly společného? Všechny byly velmi chutné, jak se v průběhu odpoledne ukázalo.

Rodiče s dětmi prokázali velkou kreativitu, nadšení i dramatické nadání, když ve skupinách předváděli části známé pohádky nebo statečně zachraňovali KOBLÍŽKA.

Děkuji všem rodičům, dětem i kolegyním za úžasné chvíle. Věřím, že ve stejném duchu budou probíhat následující školní dny.

S. Pavlíková

Koblížkové odpoledne