1. A

1.A – Škola v přírodě – Horní Bečva 2019

23.6.2019

Škola v přírodě je vyvrcholením celoroční školní práce. Děti si v praxi vyzkoušely, ověřily a zažily, co se během školního roku naučily. Většina z dětí se ocitla poprvé bez rodičů v neznámém prostředí, v situacích, které musely řešit samostatně, samy za sebe. Musely zmobilizovat všechny svoje smysly, propojit jednotlivé izolované znalosti, dovednosti a vědomosti a problémy vyřešit. Každé z dětí se s novými situacemi vyrovnalo po svém, ale všechny udělaly obrovský pokrok ve svém sebepoznání a sebeobsluze. Navázaly nová přátelství a společně jsme utužili třídní kolektiv. Na našem pobytu nás provázelo sedm barev duhy a krásné počasí.

Za kolektiv učitelů S. Pavlíková

1.A Škola v přírodě

Celé Česko čte dětem

9.6.2019

V pátek 7.6.2019 se děti z 1.A setkaly s nejstaršími žáky naší školy na společném prožitkovém čtení. Na tuto akci se obě třídy svědomitě připravovaly. Starší žáci napsali pro mladší spolužáky motivační dopis o svém vztahu ke čtení, o zálibách a koníčcích, kterým se věnují. Připravovali se v hodinách ČJ pod vedením paní učitelky Valuškové na roli tutora, která pro ně byla nová. Mladší žáci si naopak užili čtení dopisu, který byl pro některé úplně prvním psaním. Prvňáčci si z dopisu vybrali několik zajímavostí, podle kterých potom poznávali své „učitele“. Pro starší spolužáky si také připravili krátký dopis, který předali osobně.

Potom následovaly dvě hodiny společného čtení prokládaného otázkami a přemýšlením nad knihami. Vyvrcholením společné práce bylo vytvoření čtenářského stromu, kde prvňáci zachytili svůj vztah ke čtení. Závěrečná reflexe v 1.A byla plná emocí, kdy se prvňáčci otevřeli a popsali své pocity.

Cituji: “ Mně nejdřív bušilo srdíčko, protože jsem se bál, ale potom na mě byla holka moc hodná a chtěl bych, aby to pokračovalo.“ Podobných pocitů a citací jsme slyšeli mnoho. Škoda, že jsme nepořídili audio záznam. Děti byly nadšené, akce se opět vydařila.  S.Pavlíková

 

Společné čtení s deváťáky

Jak se z prvňáčků stali čtenáři

9.6.2019

Mezi pravidelné akce na podporu čtenářství patří „Pasování na čtenáře“, které probíhá ve spolupráci s místní knihovnou. Za podpory paní knihovnice Jankové se nám podařilo pozvat 5. 6. 2018 na besedu Markéta Harasimovou, spisovatelku a scenáristku, které na začátku roku 2018 vyšla první kniha pro děti Z deníku kočičky Ťapičky. Knížka je interaktivní a děti v ní najdou úkoly, ve kterých mohou hledat rozdíly, vybarvovat omalovánky nebo pomáhat Ťapičce najít cestu ven z bludiště. Ilustrace knihy svěřila autorka Báře Kubátové.

Paní Harasimová velmi poutavě knihu dětem a jejich rodičům představila, vysvětlila jim, jak knížka vznikala a všechny přítomné zaujala svým dramatickým projevem.

Vyvrcholením celého setkání bylo slavnostní ocenění čtenářských dovedností prvňáčků a pasování na skutečné čtenáře. Děti odcházely nejenom s dárky připravenými paní knihovnicí, ale většina si jich odnášela novou knihu „Z deníku kočičky Ťapičky“, vlastnoručně podepsanou autorkou. Pro mnohé přítomné to byl nevšední zážitek.

Přeji všem čtenářům hodně krásných chvilek s dobrou knihou. S. Pavlíková

Pasování na čtenáře

Výtvarné jaro v 1.A

14.4.2019

Když je špatné počasí a děti nemohou na zahrádku, dokáží si zahrádku vytvořit ve třídě. Výtvarné tvoření změnilo prostor třídy v kouzelnou zahradu, plnou zářivých květin a lásky.
Děti z 1.A si dokáží výtvarnou výchovu opravdu užít.

Výtvarné jaro

Máme nové čtenáře

29.1.2019

1. A navštívili deváťáci

Velká sláva se uskutečnila v pátek 18. 1. 2019. Děti z 1. A dokončily svoji 1. učebnici „ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT“. Naučily se všechna velká tiskací písmena, která dokáží skládat do slov a vět. Staly se z nich čtenáři. Nyní se již mohou pustit do čtení prvních knížek. K tomu jim bude pomáhat i 2. díl učebnice „UŽ ČTEME A PÍŠEME SAMI“. Velkou radost s prvňáčky přišli sdílet i jejich patroni z deváté třídy, kteří ocenili jejich práci a předali dětem novou učebnici.

Noví čtenáři