1. A

Výtvarné jaro v 1.A

14.4.2019

Když je špatné počasí a děti nemohou na zahrádku, dokáží si zahrádku vytvořit ve třídě. Výtvarné tvoření změnilo prostor třídy v kouzelnou zahradu, plnou zářivých květin a lásky.
Děti z 1.A si dokáží výtvarnou výchovu opravdu užít.

Výtvarné jaro

Máme nové čtenáře

29.1.2019

1. A navštívili deváťáci

Velká sláva se uskutečnila v pátek 18. 1. 2019. Děti z 1. A dokončily svoji 1. učebnici „ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT“. Naučily se všechna velká tiskací písmena, která dokáží skládat do slov a vět. Staly se z nich čtenáři. Nyní se již mohou pustit do čtení prvních knížek. K tomu jim bude pomáhat i 2. díl učebnice „UŽ ČTEME A PÍŠEME SAMI“. Velkou radost s prvňáčky přišli sdílet i jejich patroni z deváté třídy, kteří ocenili jejich práci a předali dětem novou učebnici.

Noví čtenáři

Prvňáčci a projekt Moje obec

18.11.2018

Výuka nemusí být jen nuda v lavici. Prvňáčci nastartovali nový tematický celek „Místo, kde žijeme“ motivačním projektem MOJE OBEC. Děti se zamýšlely nad dopravní situací v obci, přemýšlely o důležitých budovách ve vesnici. Sestavily si silnice, postavily budovy, vyjely na silnice auty a na samý závěr si zahrály na kartografy a vytvořily plán své obce. Závěrečné hodnocení bylo od dětí na velkou 1. Celý projekt nám zprostředkovala maminka paní Mokrejšová, které patří poděkování celé 1.A.

Moje obec v 1.A

KOBLÍŽKOVÉ ODPOLEDNE

23.9.2018

Koblížkové odpoledne v 1. A

19. 9. 2018 proběhlo za krásného počasí setkání rodičů, učitelů a dětí z 1. A.

Cílem setkání bylo seznámení všech přítomných, navázání dobrých vztahů a celkové naladění na společnou práci. Celé odpoledne se neslo v duchu známé pohádky O KOBLÍŽKOVI. Všichni účastníci místo vstupenky přinesli koblížky, které měly různou velikost, tvar i zdobení. Co však měly společného? Všechny byly velmi chutné, jak se v průběhu odpoledne ukázalo.

Rodiče s dětmi prokázali velkou kreativitu, nadšení i dramatické nadání, když ve skupinách předváděli části známé pohádky nebo statečně zachraňovali KOBLÍŽKA.

Děkuji všem rodičům, dětem i kolegyním za úžasné chvíle. Věřím, že ve stejném duchu budou probíhat následující školní dny.

S. Pavlíková

Koblížkové odpoledne