Třídy

Třídnictví

Třída Třídní učitel
I.A Mgr. Ivana Rýznarová, Bc. Květa Merunková od 1.2.2020
I.M Mgr. Daniela Hrnková
II.A Mgr. Soňa Pavlíková
II.M Mgr. Lea Höchsmannová
III.A Mgr. Ladislava Šedová
III.M Mgr. Kamila Fojtášková
IV.A Mgr.Vladimíra Bačáková
IV.M Mgr. Alexandra Markovičová
V.A Mgr.  Lenka Rýznarová
V.M Mgr. Jana Hrušková
VI.A Mgr. Jakub Neubauer
VI.B Mgr. Milena Zapletalová
VII.A Mgr. Ondřej Šnevajs
VII.B Mgr. Anna Dvorská
VIII.A Mgr. Miroslava Dekarová
VIII.B Mgr. Martin Malenovský
IX.A Mgr. Richard Pavel
IX.B PhDr. Jana Skácelíková

Netřídní učitelé

Mgr. Kateřina Glosová – Vv

Mgr. Klára Hánková – Aj – 1. stupeň,  párová učitelka

Mgr. Ludvík Kalibán – Aj

Mgr. Zita Kotková – 1.st, párová učitelka

Bc. Veronika Martenová – Nj

Mgr. Tereza Maršíková – 1.st, Aj

Mgr. Alena Netušilová – Hv

Mgr. Jiří Škarohlíd – M, Inf, Programování, správce počítačové sítě

Mgr. Marta Švehlová – Fy, Pč, párová učitelka

Bc. Tereza Vaňková – Aj

 

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D

 

Umístění učeben

Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna , VIII.B, VII.A, XI.B, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna VI.A, VI.B, VII.B,  VIII.A, IX.A odborná pracovna Př-Z
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori, IV. Montessori, V. Montessori, ŠD, školní  psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, ŠD