Třídy

Třídnictví

Třída TŘÍDNÍ UČITELÉ
1.A
Mgr. Ladislava Šedová
1.M
Mgr. Daniela Hrnková
2.A Mgr. Soňa Pavlíková
2.M Mgr. Lea Höchsmannová
3.A Mgr. Květa Merunková
3.M Mgr. Šárka Müllerová
4.A Mgr. Andrea Suková
4.M Mgr. Kamila Fojtášková
5.A Mgr. Vladimíra Bačáková
5.M Mgr .Jana Hrušková
6.A
Mgr. Marta Švehlová
6.B
Mgr. Martin Malenovský
7.A Mgr. Lenka Rýznarová
7.B PhDr. Jana Skácelíková
8.A Mgr. Jakub Neubauer
8.B Mgr. Milena Zapletalová
9.A Mgr. Ondřej Šnevajs
9.B Mgr. Anna Dvorská

Netřídní učitelé

2. stupeň – Aj

Mgr. Čeněk Cvešper

Čj – Vv

Mgr. Marcela Valušková

Nj

Mgr. Veronika Neubauerová

1. a 2. stupeňAj

Mgr. Ludvík Kalibán

M – Inf

Mgr. Jiří Škarohlíd

 2. stupeň – Aj

Mgr. Alžběta Juříková

1. a 2. stupeň – Aj

Mgr. Tereza Vaňková

Ma – Fy

Mgr. Richard Pavel

Hv

Bc. Jiří Libra

1. stupeň – párová učitelka

Mgr. Jiřina Sedláčková

1. stupeň – párová učitelka

Mgr. Michaela Bartoňová

1. stupeň – párová učitelka

Mgr. Alena Netušilová

 Tv – párová učitelka

Mgr. Lucie Pryclová

 Fy – párový učitel

Lubomír Dvořák

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D

Umístění učeben

Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna , VII.B, VI.A, VIII.A, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna VII.A, VIII.B, VI.B,  IX.A, IX.B odborná pracovna Př-Z
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori, IV. Montessori, V. Montessori, ŠD, školní  psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, ŠD