Třídy

Třídnictví

Třída TŘÍDNÍ UČITELÉ
1.A Mgr. Soňa Pavlíková
1.M Mgr. Lea Höchsmannová
2.A Bc. Květa Merunková
2.M Mgr. Daniela Hrnková
3.A Mgr. Andrea Suková
3.M Mgr. Kamila Fojtášková
4.A Mgr. Ladislava Šedová
4.M Mgr. Jana Hrušková
5.A Mgr. Vladimíra Bačáková
5.M Mgr. Jiřina Sedláčková
6.A Mgr. Lenka Rýznarová
6.B PhDr. Jana Skácelíková
7.A Mgr. Jakub Neubauer
7.B Mgr. Milena Zapletalová
8.A Mgr. Ondřej Šnevajs
8.B Mgr. Anna Dvorská
9.A Mgr. Jiří Škarohlíd
9.B Mgr. Martin Malenovský

Netřídní učitelé

2. stupeň – Aj

Mgr. Čeněk Cvešper

Čj – Vv

Mgr. Marcela Valušková

Nj

Mgr. Veronika Neubauerová

1. a 2. stupeňAj

Mgr. Ludvík Kalibán

1. stupeň – Fy, Pč

Mgr. Marta Švehlová

1. a 2. stupeň – Aj

Mgr. Alžběta Juříková

1. a 2. stupeň – Aj

Mgr. Tereza Vaňková

Ma – Fy

Mgr. Richard Pavel

Hv

Mgr. Alena Netušilová

1. stupeň – párová učitelka

Mgr. Šárka Müllerová

1. stupeň – párová učitelka

Mgr. Michaela Bartoňová

1. stupeň – párová učitelka

Mgr. Anna Němcová

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D

Umístění učeben

Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna , VI.B, VII.A, XI.A, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna VI.A, VIII.B, VII.B,  VIII.A, IX.B odborná pracovna Př-Z
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori, IV. Montessori, V. Montessori, ŠD, školní  psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, ŠD