Třídy

Třídnictví

Třída Třídní učitel
I.A Mgr. Soňa Pavlíková
I.M Mgr. Lea Höchsmannová
II.A Mgr. Ladislava Šedová
II.Montessori Mgr. Daniela Hrnková
III.A Mgr.Vladimíra Bačáková
III.Montessori Mgr. Alexandra Markovičová
IV.A Mgr. Ivana Rýznarová
IV.Montessori Mgr. Jana Hrušková
V.A Mgr.  Veronika Havlíčková
V.Montessori Mgr.Kateřina Kačmárová
VI.A Mgr. Ondřej Šnevajs
VI.B Mgr. Anna Dvorská
VII.A Mgr. Pavel Navrátil
VII.B Mgr. Martin Malenovský
VIII.A Mgr. Richard Pavel
VIII.B PhDr. Jana Skácelíková
IX.A Mgr. Bc.Marcela Otavová
IX.B Mgr. Marcela Valušková

Netřídní učitelé

Mgr. Kateřina Glosová – Vv

Mgr. Klára Hánková – Aj – 1. stupeň,  párová učitelka

Mgr. Ludvík Kalibán – Aj

Mgr. Mária Kosmályová, DiS  – Nj

Mgr. Zita Kotková – 1.st, párová učitelka

Mgr. Tereza Maršíková – 1.st, Aj

Mgr. Alena Netušilová – Hv

Bc. Jakub Neubauer – D, Ze

Mgr. Jiří Škarohlíd – M, Inf, Programování, správce počítačové sítě

Mgr. Marta Švehlová – Fy, Pč, párová učitelka

Mgr. Milena Zapletalová – M, Ch,

 

Školní psycholog

Mgr. Kateřina Lerchová Ph.D

Umístění učeben

Pavilon A: ředitelna, kancelář, odborná učebna AJ, odborná pracovna Che-Fy, odborná pracovna Vv, PC učebna velká, PC učebna malá, cvičná kuchyně, kmenová učebna , VIII.B, VII.A, XI.B, ŠD, dílny, keramická dílna
Pavilon B: kmenová učebna VI.A, VI.B, VII.B,  VIII.A, IX.A odborná pracovna Př-Z
Pavilon C: kmenová učebna I.Montessori, II.Montessori, III.Montessori, IV. Montessori, V. Montessori, ŠD, školní  psycholog, učebna HV
Pavilon D: kmenová učebna I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, ŠD