Tělocvična

Provoz tělocvičny

Provoz tělocvičny je od pondělí do pátku v době 7:50 – 22:00. Do 16:00 využívají tělocvičnu žáci školy nejen pro výuku, ale i pro volitelné a nepovinné předměty a kroužky. Od 16:00 si pronajímají tělocvičnu tělovýchovné organizace a aktivity převážně z Horky a Chomoutova. Nárazově je využívána ke sportovním akcím o víkendech. Rozvrh pravidelného cvičení je vytvořen na začátku každého školního roku vedením školy.

2019/2020
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:30 ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLA
13:00
13:00
13:30
13:30 ŠD ŠD ŠD
14:00
14:00
14:30
14:30 ŠKOLA ŠKOLA Dětská jóga Děti Na startu Aerobic
15:00
15:00 Učitelé
15:30
15:30

Kroužky

Olomouc

16:00
16:00 HÁZENÁ Důchodci

Milan

Štajgr

16:30
16:30 HÁZENÁ
17:00
17:00 HÁZENÁ Milan

Štajgr

17:30
17:30
18:00
18:00
18:30
18:30
19:00
19:00 Dagmar

Jelínková

Jana

Andrejší

Eva

Šmídová

19:30
19:30
20:00
20:00 Radka

Janáková

Jan

Dvorský

Radka

Pavlíčková

Hasiči (Stav.)
20:30
20:30
21:00
21:00
21:30
21:30
22:00