Tělocvična

Provoz tělocvičny

Provoz tělocvičny je od pondělí do pátku v době 7:50 – 22:00. Do 16:00 využívají tělocvičnu žáci školy nejen pro výuku, ale i pro volitelné a nepovinné předměty a kroužky. Od 16:00 si pronajímají tělocvičnu tělovýchovné organizace a aktivity převážně z Horky a Chomoutova. Nárazově je využívána ke sportovním akcím o víkendech. Rozvrh pravidelného cvičení je vytvořen na začátku každého školního roku vedením školy.

2018/2019
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30  

Florbal(O. Šnevajs)

 

14:00
14:00 Aerobic
14:30
14:30 Dětská jóga
15:00
15:00 Učitelé  

Děti

na

startu

 

15:30
15:30 Libor

Žůrek

 

Kroužky

Olomouc

 

 

16:00 Milan

Štajgr

16:00 Důchodci
16:30
16:30 Libor

Žůrek

17:00
17:00 Libor

Žůrek

Milan

Štajgr

Milan

Štajgr

17:30
17:30
18:00
18:00

Milan

Štajgr

18:30
18:30
19:00
19:00 Dagmar

Jelínková

Martina

Kováčová

Eva

Šmídová

19:30
19:30
20:00
20:00 Radka

Janáková

Jan

Dvorský

Radka

Pavlíčková

Martin

Hložek

20:30
20:30
21:00
21:00
21:30
21:30
22:00