Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Členové školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Irena Strnadlová

Romana Janková

Jitka Žižlavská

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Jana Hrušková – učitelka

Mgr. Miroslav Kubíček – učitel

Miluše Žitníková – vedouví vychovatelka školní družiny

Zástupci zřizovatele:

Ing. Ivo Machar – předseda školské rady

Marcela Štajgrová

Ondřej Tománek

V případě vážných problémů kontaktujte osobně některého člena školské rady.