Práva a povinnosti dětí

 • Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby
 • Vykonávat samostatně činnosti související se samoobsluhou
 • Užívat spontánně prostředí ŠD za předpokladu smluvených pravidel
 • Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost
 • Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných
 • záležitostech
 • Vyjadřovat svůj názor, naslouchat jiným, hledat společná řešení
 • Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel

PRAVIDLA SOUŽITÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Snažíme se:

 • aby se děti i vychovatelky chovaly přirozeně
 • neostýchaly se požádat o pomoc, a to i vzájemně
 • aby se na nás obracely s důvěrou při řešení problémů
 • vychovávat děti k sebeúctě, sebehodnocení, sebedůvěře a sebevědomí
 • podporujeme svobodnou volbu

Spolu s dětmi jsme si vytvořily pravidla soužití ve školní družině – vznikají na základě skutečných situací, při řešení problémů postupně tvoříme pravidla nová.

 1. SNAŽÍME SE KAMARÁDIT SE VŠEMI
 2. PRACUJEME S OSOBNÍM NASAZENÍM
 3. UČÍME SE SPOLUPRACOVAT
 4. DOMLOUVÁME SE V KLIDU
 5. UKLÍZÍME PO SOBĚ
 6. CHOVÁME SE SLUŠNĚ – ZDRAVÍME, OMLOUVÁME SE, POUŽÍVÁME KOUZELNÁ SLOVA
 7. UČÍME SE AKTIVNĚ NASLOUCHAT