Foto ŠD

Vánoční dílny

17.12.2017
Vánoční dílny s rodiči a žáky ŠD jsme letos pojaly jako výrobu dárků a drobných dekorací, které nebyli určeny k prodeji.
Děti byly šťastné a odnášely si výrobky domů. Přejeme krásné svátky vánoční.

Vychovatelky ŠD

Zájmový kroužek ŠD – VÝTVARNÍK

25.6.2017

Spolu s rodiči a dětmi jsme ukončili letošní činnost v zájmovém kroužku ŠD Výtvarník pro děti 1.ročníku. Zahájili jsme seznamovací hrou, pokračovali ohlédnutím za pracovním rokem, vytvořili si dva originály, zhodnotili společný čas s rodiči a uspořádali výstavu. Příjemná pracovní atmosféra byla pro mě oceněním práce s dětmi:).
Miluše Žitníková

Akce ŠD ve fotografiích

15.5.2017

Zima v ŠD

6.2.2017

VÝSTAVA BETLÉMŮ na OÚ

11.12.2016
Ve středu a ve čtvrtek jsme se školní družinou navštívili rozsáhlou a vkusně připravenou Výstavu vánočních dekorací a betlémů. Vystavené výrobky shromáždily členky Klubu seniorů. Zároveň nas přivítala paní starostka a všechny úřednice v kancelářích OÚ. Podívali jsme se i na vánočně vyzdobené prostory ve mlýně, kde několik našich žáků bydlí . Pěkný závěr projektu Místo ,kde, žijeme.
M.Žitníková