Foto ŠD

Zájmový kroužek ŠD – VÝTVARNÍK

25.6.2017

Spolu s rodiči a dětmi jsme ukončili letošní činnost v zájmovém kroužku ŠD Výtvarník pro děti 1.ročníku. Zahájili jsme seznamovací hrou, pokračovali ohlédnutím za pracovním rokem, vytvořili si dva originály, zhodnotili společný čas s rodiči a uspořádali výstavu. Příjemná pracovní atmosféra byla pro mě oceněním práce s dětmi:).
Miluše Žitníková

VÝTVARNÍK

Akce ŠD ve fotografiích

15.5.2017

Školní družina

Zima v ŠD

6.2.2017

Družina v zimě

VÝSTAVA BETLÉMŮ na OÚ

11.12.2016
Ve středu a ve čtvrtek jsme se školní družinou navštívili rozsáhlou a vkusně připravenou Výstavu vánočních dekorací a betlémů. Vystavené výrobky shromáždily členky Klubu seniorů. Zároveň nas přivítala paní starostka a všechny úřednice v kancelářích OÚ. Podívali jsme se i na vánočně vyzdobené prostory ve mlýně, kde několik našich žáků bydlí . Pěkný závěr projektu Místo ,kde, žijeme.
M.Žitníková

Hodina dětské jogy pro rodiče

1.12.2016
Dne 30.listopadu se konala v naší tělocvičně ukázková hodina dětské jógy pro rodiče a děti.
Rodiče měli možnost si spolu s dětmi vyzkoušet různé pozice dětské jógy a zhlédnout co už děti z dětské jógy umí.
Děti byly nadšené a s radostí rodičům ukazovaly co už se naučily.
Všechny maminky i jeden tatínek se s úsměvem zapojili do všech aktivit a přivítali uvolnění po pracovním dni. Na závěr jsme se společně domluvili, že od nového roku bude probíhat vždy každý 1.týden v měsíci otevřená hodina, kde si můžou rodiče spolu s náma zacvičit a protáhnout se.
vychovatelka Jiřinka Skřivánková