Foto ŠD 2011/2012

Mandaly z přírodnin

5 fotografií

Halloween

15 fotografií

Aerobic

3 fotografií

Pečeme na Jarmark

2 fotografií

Vánoční posezení

3 fotografií

Výtvarný kroužek

3 fotografií

Zábavné odpoledne

3 fotografií

Kroužek ŠD-Flétna

4 fotografií

Maškarní karneval

5 fotografií

Čtenáři

2 fotografií

Hry na sněhu

3 fotografií

Velikonoce

2 fotografií

Dárek pro maminku

4 fotografií

Atletika v ŠD

9 fotografií