Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE

HORKA NAD MORAVOU

Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Děti jsou rozděleny do sedmi oddělení, kapacita je 189 žáků 1.stupně ZŠ. V současné době pracuje v odděleních sedm vychovatelek. Místnosti školní družiny se nacházejí v suterénu pavilonu A, v pavilonu D a C.

K dispozici máme tělocvičnu, cvičnou kuchyň, počítačové učebny, keramickou dílnu, venkovní učebnu, sportovní areál. K rekreačním a pohybovým aktivitám využíváme školní zahradu, hřiště v obci, blízké okolí školy, CHKO Litovelské Pomoraví.

Všechny děti ŠD se stravují ve školní jídelně. Materiální podmínky jsou dobré, pravidelně vybavujeme školní družinu novými hračkami a pomůckami. Školní družina nabízí žákům smysluplné využívání volného času před začátkem vyučování a po jeho ukončení. Poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebe- obsluhy, společenského chování a soužití v kolektivu, kamarádství, podporujeme čtenářství a navazujeme spolupráci s rodiči.

Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků.

Součástí programové nabídky jsou zájmové kroužky ŠD, které jsou letos v omezeném rozsahu co se týče nabídky i organizace.

Provoz školní družiny: 6:20 – 7:50

11:30 – 17:00

Zájmové kroužky školní družiny:

den

kroužek

čas

vychovatelka

Po

SPORTUJ VE ŠKOLE 1.M

13:30-14:30

J.Skřivánková

Út

ČTENÁŘ 3.M

JOGA PRO DĚTI 1.M

VÝTVARNÍK 1.A

SPORTUJ VE ŠKOLE 2.M

15:00-16:00

14:45-15:45

13:30-14:30

K.Zifčáková

J.Sřivánková

M.Žitníková

B.Lahová

St

DĚTI NA STARTU 2.A

15:00-16:00

J.Skřivánková

Čt

DĚTI NA STARTU 1.M

KERAMIKA 3.A 4.A

15:00-16:00

14:30-16:00

J.Skřivánková

M.Vachutková

SPORTUJ VE ŠKOLE

4.M 5.M

13:30-14:30

L.Pryclová

V kroužku Keramika bude vybírán poplatek na spotřební materiál 200,-Kč /rok.

Činnost všech kroužků bude zahájena v týdnu od 5.10.2020.

V rámci provozu ŠD probíhá 3xtýdně pro přihlášené žáky Arteterapie s Táňou Kasalovou.

Organizace vzhledem k hygienickým opatřením: zájmových kroužků se účastní žáci, kteří jsou v danou dobu v oddělení přítomni!

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vážení rodiče,

při vyzvedávání dítěte ze ŠD zvoňte na příslušné oddělení

a vyčkejte na jeho příchod!

Ranní provoz je od 6:20 hodin v ŠD III. – pavilon A. zvonek č.15

Odpolední provoz od 11:30 – 17:00 hod.

Oddělení

Vychovatelka

Zvonek

ŠD I.

1.M

Jiřinka Skřivánková

32

ŠD II.

4.M 5.M

Mgr. Lucie Pryclová

31

ŠD III.

1.A

Miluše Žitníková

vedoucí vychovatelka

15

ŠD IV.

2.M

Barbora Lahová Dis.

Montessori

26

ŠD V.

2.A

Daniela Slámová

25

ŠD VI.

3.A 4.A 5.A

Martina Vachutková

33

ŠD VII.

3.M

Mgr. Kamila Zifčáková

Montessori

27