Školní družina

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE

HORKA NAD MORAVOU

Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Žáci jsou rozděleni do sedmi oddělení, kapacita je 189 žáků 1.stupně ZŠ. V současné době pracuje v odděleních sedm vychovatelek. Místnosti školní družiny se nacházejí v suterénu pavilonu A, v pavilonu D a C.

K dispozici máme tělocvičnu, cvičnou kuchyň, počítačové učebny, keramickou dílnu, venkovní učebnu, sportovní areál. K rekreačním a pohybovým aktivitám využíváme školní zahradu, hřiště v obci, blízké okolí školy, CHKO Litovelské Pomoraví.

Všichni žáci ŠD se stravují ve školní jídelně. Materiální podmínky jsou dobré, pravidelně vybavujeme školní družinu novými hračkami, společenskými hrami, stavebnicemi a pomůckami. Školní družina nabízí žákům smysluplné využívání volného času před začátkem vyučování a po jeho ukončení. Poskytuje relaxační, odpočinkové a zájmové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, společenského chování a soužití v kolektivu, kamarádství, podporujeme čtenářství a navazujeme spolupráci s rodiči.

Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků.

Součástí programové nabídky jsou zájmové kroužky ŠD – Výtvarník, Čtenář, Flétna, Keramika, Aerobic, Joga pro děti a program Děti na startu.

Provoz školní družiny: 6:20 – 7:50

                                             11:30 – 17:00

Zájmové kroužky školní družiny:

den

kroužek

čas

vychovatelka

Po

KERAMIKA 2.-5.tř.

15:30-17:00

K.Merunková

Út

VÝTVARNÍK 1.tř

JÓGA PRO DĚTI 2.-3. tř

ČTENÁŘ 2.-5. tř

15:15-16:15

15:00-16:00

15:30-16:30

M.Žitníková

J. Skřivánková

L.Stratilová

St

JÓGA PRO DĚTI 1.tř

ČTENÁŘ 2.-5. tř

14:45-15.30

15:15-16:30

J.Skřivánková

L.Stratilová

Čt

DĚTI NA STARTU

14:30-15:40

15:30-16:40

J.Skřivánková

B.Lahová

K.Merunková

AEROBIC 2.-5.tř

14:30-15:30

J. Skřivánková

V kroužku Keramika bude vybírán poplatek na spotřební materiál 200,-Kč /rok.

Činnost všech kroužků bude zahájena v týdnu od 1.10.2019.

  • DĚTI NA STARTU – anotace nově zařazeného kroužku

Všeobecná pohybová příprava dětí  mladšího školního věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Co se děti naučí ? Jak ovládat své tělosprávně běhatudělat kotrmelecskákat, padatnebát se míče.

Děti si vytváří základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času!

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vážení rodiče,

při vyzvedávání dítěte ze ŠD zvoňte na příslušné oddělení

a vyčkejte na jeho příchod!

V případě nejasností zvoňte na zvonek č. 15

Ranní provoz je od 6:20 hodin v ŠD III. – pavilon A. zvonek č. 15

Oddělení

Vychovatelka

Zvonek

ŠD I.

2.M

Jiřinka Skřivánková

32

ŠD II.

4.M, 5.M

Mgr. Kamila Zifčáková

Montessori

31

ŠD III.

2.A

Miluše Žitníková

vedoucí vychovatelka

15

ŠD IV.

1.M

Bc. Lucie Stratilová

Montessori

26

ŠD V.

1. A

Daniela Slámová

25

ŠD VI.

3.A , 4.A

Bc. Květa Merunková

33

ŠD VII.

3.M

Barbora Lahová Dis.

Montessori

27