Školní časopis

Tichý výkřik

Tradice našeho časopisu začala ve školním roce 2002/2003 pokusem tehdejších osmáků vydat školní časopis. Jelikož se jim to podařilo, začali se scházet a od té doby vychází náš časopis Tichý výkřik. Momentálně se redakce skládá z 17 členů, kteří se scházejí v rámci volitelného předmětu Žurnalistika každé pondělí odpoledne. Většina z nich je žáky 7.-9.ročníku, ale chodí i šesťáci, a dokonce jeden třeťák. Časopis vychází jednou za dva měsíce a informuje o dění ve škole, ve světě, prezentuje naše názory a snaží se pobavit. Obsah čísla připravuje redakce, pod vedením šéfredaktora a za pomoci učitele. Šéfredaktor, který musí projít konkurzem, se volí nově každý rok.

 

Vyučující – Jana Skácelíková

 

 

 

vykrik