Kroužky

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT V ROCE 2018/2019

Činnost bude zahájena v týdnu od 1.10.2018.

NÁZEV

VEDE

VĚKOVÁ KATEGORIE

KDY

Šachový

kroužek

Mgr. Miroslav Kubíček

Mgr. Richard Pavel

1.- 3. ročník Út – 13.00-13.45
Šachový

kroužek

Mgr. Martin Malenovský 1.- 9. ročník Út – 14.00-15.00
Florbal Mgr. Ondřej Šnevajs 6.- 9. ročník Čt – 13.45-14.45
Dramatický Mgr. Kateřina Lerchová 2.-5. ročník Po – 13.30-14.30
Přírodovědný kroužek Mgr. Jana Hrušková

Mgr. Kateřina Kačmárová

4.M, 5.M,6.B sudý týden:

Čt – 14.00-14.45

lichý týden:

Čt – 14.00-15.30

Náboženství Mgr. Jarmila Vepřková 1.-2. ročník St – 13.30-14.15
Náboženství Mgr. Jarmila Vepřková 3.-4. ročník St – 14.15-15.00

Zájmové kroužky školní družiny

den

kroužek

čas

vychovatelka

Po

KERAMIKA 2.-5.tř.

15:30-17:00

J.Skřivánková

Út

ČTENÁŘ 2.-4.tř.

JOGA PRO DĚTI 2.-3.tř.

VÝTVARNÍK 1.tř.

15:00-16:30

15:00-16:00

15:30-16:30

A.Spáčilová

J.Skřivánková

M.Žitníková

St

JOGA PRO DĚTI 1.tř.

FLÉTNA

14:45-15:30

15:30-16:30

J.Skřivánková

A.Spáčilová

Čt

FLÉTNA

DĚTI NA STARTU 1.tř.

2.-5.tř.

15:30-16:30

14:30-15:30

15:30-16:30

A.Spáčilová

J.Skřivánková

M.Kováčová

B.Lahová

AEROBIC 1.tř.

2.-4.tř.

14:00-14:45

14:45-15:45

J. Skřivánková