Kroužky

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH AKTIVIT V ROCE

2019/2020

NÁZEV

VEDE

VĚKOVÁ KATEGORIE

KDY

Šachový kroužek Mgr. Martin Malenovský 1.- 9. ročník Út 14.00-15.00
Florbal Mgr. Ondřej Šnevajs 4.- 6. ročník Čt 6.40-7.30

(1x za 14 dní)

Florbal Mgr. Ondřej Šnevajs 7.- 9. ročník Čt 6.40-7.30

1x za 14 dní)

Přírodovědný kroužek Mgr. Jana Hrušková 3.M, 5.M, 6.B sudý týden:

Čt 14.00-14.45

lichý týden:

Čt 14.00-15.30

Hudební kroužek Mgr. Alena Netušilová 4.A, 5.A, 6.A, 6.B Po 13.45 –14.45
Hudební kroužek Mgr. Alena Netušilová 7. A, 7. B, 8. A, 8.B, 9.A, 9.B Čt 13.45 –14.45
Náboženství Mgr. Zita Kotková 1.-2. ročník Čt 12.00-12.45
Náboženství Mgr. Zita Kotková 3.-4. ročník Čt 13.00-13.45
Poznáváme své kořeny Mgr. Jana Bzdílová 8. ročník Pá 14.00

(1x za 14 dní)

Základy fotografování Mgr. Klára Hánková 3. – 9. ročník Po 13.45 –15.15

(1x za 14 dní)

Ekotým Mgr. Soňa Pavlíková

Mgr. Martina Hricová

Mgr. Klára Hánková

4. – 9. ročník St 12.35 – 13.20

(1x za 14 dní)

Zájmové kroužky školní družiny:

den

kroužek

čas

vychovatelka

Po

KERAMIKA 2.-5.tř.

15:30-17:00

K.Merunková

Út

VÝTVARNÍK 1.tř

JÓGA PRO DĚTI 2.-3. tř

ČTENÁŘ 2.-5. tř

15:15-16:15

15:00-16:00

15:30-16:30

M.Žitníková

J. Skřivánková

L.Stratilová

St

JÓGA PRO DĚTI 1.tř

ČTENÁŘ 2.-5. tř

14:45-15.30

15:15-16:30

J.Skřivánková

L.Stratilová

Čt

DĚTI NA STARTU

14:30-15:40

15:30-16:40

J.Skřivánková

B.Lahová

K.Merunková

AEROBIC 2.-5.tř

14:30-15:30

J. Skřivánková

V kroužku Keramika bude vybírán poplatek na spotřební materiál 200,-Kč /rok.

Činnost všech kroužků bude zahájena v týdnu od 1.10.2019.