Kalendárium

Kalendárium školního roku 2020 – 2021

ZÁŘÍ:

1.9. Zahájení školního roku v 7.50 hodin (do 10.00 1. stupeň, do 10,30 2. stupeň)
2.9. Třídnické práce (školní řád, pravidla třídy, ….), 1.třídy – do 10.35 hod., 2. třídy – do 11.30 hod., 3.- 5.třídy – do 12.25 hod., 6.- 9.třídy – do 13.20 hod.
3.9. Výuka podle rozvrhu
Výjezdové semináře (PT OSV):
2.-4.9 6.A – Putování do fantazie, Cakov
2.-4.9 7.B – Poselství od protinožců, Radíkov
2.-4.9 8.A,B – Labyrinty, Domašov nad Bystřicí
7.-9.9. 6.B – Harry Potter, Hrubá Voda
7.-9.9. 7.A – Poselství od protinožců, Radíkov
7.-9.9. 9.A,B – Ostrov přežití, Jívová
11.9. Začíná výuka plavání 2. ročníky
15.9. Focení tříd
  Informační třídní schůzky, 1. stupeň
  Projekt Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. ročník

ŘÍJEN:

  Projekt Naše obec – 3.A, 3.M
  Projekt Lovci mamutů – 6. třídy
12.-13.10. Sběr papíru                      ZRUŠEN
27.10. Projektový den – Volby
29.-30.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD:

  Projekt Vesmír – 5.A, 5.M
11.11. Pedagogická rada
18.11. Projektový den – Komunikace v cizích jazycích
23.-27.11. Konzultační třídní schůzky

PROSINEC:

14.-18.12. Vánoční týden v ŠD
23.12.-3.1. Vánoční prázdniny, nástup 4.1.2021

LEDEN

4.1. Nástup do školy
  Projekt Egypt – 6.A, 6.B
20.1. Pedagogická rada
28.1. Pololetní vysvědčení
29.1. Pololetní prázdniny

ÚNOR:

31.1.-5.2. Lyžařský výcvik – Karlov pod Pradědem, 7. ročník
8.2.-12.2. Jarní prázdniny

BŘEZEN:

  Projekt Evropa – 5.A, 5.M
2.3. Den otevřených dveří (1.-2. hodina)
4.3. Projektový den – Finanční gramotnost
31.3. Jarní dílny ŠD

DUBEN:

1.4. Velikonoční prázdniny
6.-9.4. Pobyt v přírodě 4.M, Švagrov
9.4. Ukliďme Česko pro 2. stupeň
14.4. Pedagogická rada
16.4. Zápis do 1. třídy
21.4. Den Země – odpolední akce pro rodiče s dětmi
23.4. Cvičení CO
26.4.-30.4. Konzultační třídní schůzky

KVĚTEN:

7.5. Projektový den – Styl života
8.5. Férová snídaně
10.-11.5. Sběr papíru
  Exkurze Praha, 5.M
21.5. Sportovní odpoledne

ČERVEN:

31.5.-4.6. Celé Česko čte dětem
8.6. Projektový den – Životní dovednosti
9.6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd
16.6. Pedagogická rada 1.-3.třídy
21.-25.6. Pobyt v přírodě 1.A+2.A, 1.M+2.M, 3.A, 3.M
21.6. Pedagogická rada 4.A, 5.A
22.-24.6. Exkurze Praha, 4.A
22.-24.6. Exkurze Praha, 5.A
23.6. Pedagogická rada 4.M, 5.M, 6.- 9. třídy
24.-25.6. Výjezdy 2. stupeň
28.6. Výměna učebnic 2.stupeň
29.6. Zahradní slavnost
30.6. Slavnostní zakončení školního roku