Kalendárium

Kalendárium školního roku 2018 – 2019

ZÁŘÍ:

3.9. Slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hodin (do 10.00)
4.9. Focení tříd, výuka (4.-7. 9.) 1.tř. – do 10.35, 2.- 5.tř. – do 11.30, 6.-9.tř. – do 12.25
13.9. Začíná výuka plavání 2. a 3. roč.
Výjezdové semináře (PT OSV):
5.-7.9. 7.A,B – Poselství od protinožců, Cakov
5.-7.9. 8.A – Labyrinty, Radíkov
5.-7.9. 9.A,B – Ostrov přežití, Jívová
6. – 7. 9. 5.M – Spaní ve škole
10.-12.9. 8.B – Labyrinty, Domašov nad Bystřicí
12.-14.9. 6.A,B – Putování do fantazie, Domašov nad Bystřicí
12.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 5.M
13.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 3.M
17.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 2.A
17.-19.9. 5.A – Začínáme spolu, Domašov nad Bystřicí
18.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 2.M
19.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 1.A v 16.30 hodin
20.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 4.M + spaní ve škole
25.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 1.M + spaní ve škole
26.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 3.A
Projekt Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. ročník

ŘÍJEN:

Projekt Naše obec – 3.A, 3.M
Projekt Lovci mamutů – 6. třídy
5.10. Cvičení CO
15.-16.10. Sběr papíru
19.10. PD – Oslava 100 let výročí republiky
20.10. Oslavy 100 let výročí republiky
29.-30.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD:

Projekt Vesmír – 5.A, 5.M
14.11. Pedagogická rada
14.11. Třídní (společné) schůzky, 16.00 – 1. stupeň (Monte konzultační), 16.30 – 2. stupeň

PROSINEC:

4.12. Vánoční dílny s rodiči (1. st. + ŠD)
4.12. Vánoční dílny s rodiči (Monte + ŠD)
8.12. Vánoční turnaj v kopané
10.-14.12. Vánoční besídky s rodiči
12.12. PD – Cizí jazyky
22.12.-2.1. Vánoční prázdniny, nástup 3.1.2019

LEDEN:

3.1. Nástup do školy
Projekt Egypt – 6.A, 6.B
9.1. Konzultační třídní schůzky, Monte – společné třídní schůzky
23.1. Pedagogická rada
31.1. Pololetní vysvědčení

ÚNOR:

1.2. Pololetní prázdniny
10.-15.2. LVVZ 7. ročník, Karlov

BŘEZEN:

Projekt Evropa – 5.A, 5.M
7.3. PD – Kyberprostor
11.-15.3. Jarní prázdniny

DUBEN:

5.4. Zápis do 1. třídy
5.4. Ukliďme Česko
9.4. Jarní dílny pro rodiče ŠD
10.4. Pedagogická rada
18.4. Velikonoční prázdniny
24.4. Den Země (odpolední putování pro děti a rodiče)
29.4.-3.5. Konzultační třídní schůzky

KVĚTEN:

7.5. PD – Voda
11.5. Férová snídaně
13.-14.5. Sběr papíru
29.5. Sportovní odpoledne

ČERVEN:

3.-7.6. Celé Česko čte dětem
12.6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd
13.6. Pedagogická rada 1.-3.tř., 4.M, 5.M
17.-20.6. Pobyt v přírodě 1.A, 1.M, 2.A, 2.M
17.21.6 Pobyt v přírodě 3.A, 3.M, 4.M, 5.M
19.6. Pedagogická rada 4.A, 5.A, 6.-9. tř.
21.6. Výměna učebnic 2.stupeň
20.-26.6. Výjezdy 2. stupeň
27.6. Zahradní slavnost
28.6. Slavnostní zakončení školního roku