Kalendárium

Kalendárium školního roku 2019 – 2020

ZÁŘÍ:

2.9. Slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hodin (do 10.00)
3.9. Focení tříd – do 13. 9.

výuka (3. 9.) 1.tř. – do 10.35, 2.- 5.tř. – do 11.30, 6.-9.tř. – do 12.25

6.9. Začíná výuka plavání 2. a 3. roč. (odjezd v 10,35 hod)
Výjezdové semináře (PT OSV):
4.-6.9. 9.A – Ostrov přežití, Cakov
4.-6.9 7.A,B – Poselství od protinožců, Radíkov
9.-11.9. 9.B – Ostrov přežití, Cakov
9.-11.9. 8.A,B – Labyrinty, Radíkov
9.-11.9. 6.A,B – Putování do fantazie, Domašov nad Bystřicí
11.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 4.M + spaní ve škole
12.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 1.M
17.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 3.A
18.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 2.A
18.9. Informační třídní schůzky 4.A
18.9. Akce s rodiči Sluňákov 5.M
19.9. Akce s rodiči Sluňákov 2.M
19.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 1.A
23.9. Informační třídní schůzky, akce s rodiči 3.M
Projekt Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. ročník

ŘÍJEN:

Projekt Naše obec – 3.A, 3.M
Projekt Lovci mamutů – 6. třídy
3.10. Cvičení CO, 1. stupeň+ Monte (1.-4. hod) – třídění odpadů
4.10. Cvičení CO, 2. stupeň 1.-2. hodina
14.-15.10. Sběr papíru
17.10. PD OSV Životní dovednosti, vztahy
29.-30.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD:

Projekt Vesmír – 5.A, 5.M
12.11. PD VDO 30 let svobody
13.11. Pedagogická rada
13.11. Třídní (společné) schůzky, 16.00 – 1. stupeň (Monte konzultační), 16.30 – 2. stupeň
22.11. Ředitelské volno

PROSINEC:

3.12. Vánoční dílny s rodiči ŠD (1.A-5.A)
9.-13.12. Společné třídní schůzky Monte
9.-13.12. Vánoční besídky s rodiči (Monte)
14.12. Vánoční turnaj v kopané
23.12.-3.1. Vánoční prázdniny, nástup 6.1.2020

LEDEN

6.1. Nástup do školy
Projekt Egypt – 6.A, 6.B
8.1. Konzultační třídní schůzky
22.1. Pedagogická rada
30.1. Pololetní vysvědčení
31.1. Pololetní prázdniny

ÚNOR:

3.2.-7.2. Jarní prázdniny
23.-28.2. LVVZ – Karlov pod Pradědem, 7. ročník

BŘEZEN:

Projekt Evropa – 5.A, 5.M
6.3. PD Mediální výchova
31.3. Jarní dílny ŠD

DUBEN:

3.4. Zápis do 1. třídy
3.4. Ukliďme Česko pro 2. stupeň
9.4. Velikonoční prázdniny
15.4. Pedagogická rada
20.-22.4. Exkurze Praha, 5.A
27.4.-30.4. Konzultační třídní schůzky

KVĚTEN:

6.5. PD ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Styl života

Férový piknik (odpoledne pro děti a rodiče)

11.-12.5. Sběr papíru
19.-21.5. Exkurze Praha, 5.M
22.5. Sportovní odpoledne

ČERVEN:

1.-5.6. Celé Česko čte dětem
10.6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd
11.6. PD VMEGS Komunikace v cizím jazyce
17.6. Pedagogická rada 1.-3.tř., 4.M
22.-26.6. Pobyt v přírodě 1.A+2.A, 1.M+2.M, 3.A, 3.M+4.M
22.6. Pedagogická rada 4.A, 5.A, 5.M, 6.-9. tř.
23.- 25.6 Exkurze Praha, 4.A
23.6. Výměna učebnic 2.stupeň
24.-26.6. Výjezdy 2. stupeň
29.6. Zahradní slavnost
30.6. Slavnostní zakončení školního roku