Kalendárium

Kalendárium školního roku 2021 – 2022

ZÁŘÍ:

1.9. Zahájení školního roku v 7.50 hodin (1. stupeň do 10.00, 2. stupeň do 10.30)
2.9. Třídnické práce (školní řád, pravidla třídy, ……), 1.třídy – do 10.35 hod., 2. třídy – do 11.30 hod., 3.- 5.třídy – do 12.25 hod., 6.- 9.třídy – do 13.20 hod.
3.9. Výuka podle rozvrhu
Výjezdové semináře (PT OSV):
1.-3.9 8.B – Harry Potter, Hrubá Voda
6.-8.9 9.A,B – Ostrov přežití, Bozeňov
6.-8.9. 7.B – Jeden za všechny, všichni za jednoho!, Hrubá Voda
6.-8.9. 8.A – Labyrinty, Česká Ves
6.-8.9. 6.A – Harry Potter, Domašov nad Bystřicí
8.-10.9. 6.B – Harry Potter, Hrubá Voda
8.-10.9. 7.A – Poselství od protinožců, Radíkov
10.9. Začíná výuka plavání 2. ročníky a 3.A
14.9. Focení tříd
  Projekt Les ve škole – škola v lese (celoroční) – 4. ročník

 

ŘÍJEN:

  Projekt Naše obec – 3.A, 3.M
  Projekt Lovci mamutů – 6. třídy
11.-12.10. Sběr papíru
11.10. Projektový den – Volby
27. a 29.10. Podzimní prázdniny žáci, pedagogové

 

LISTOPAD:

  Projekt Vesmír – 5.A, 5.M
10.11. Pedagogická rada
16.11. Projektový den – Komunikace v cizích jazycích                         
22.-26.11. Konzultační třídní schůzky
22.-26.11. Škola v přírodě Švagrov, 4.M

 

PROSINEC:

13.-17.12. Vánoční týden v ŠD
23.12.-3.1. Vánoční prázdniny, nástup 3.1.2022

 

LEDEN

3.1. Nástup do školy
  Projekt Egypt – 6.A, 6.B
19.1. Pedagogická rada
22.1. Školní ples
23.1. Dětský karneval
31.1. Pololetní vysvědčení

 

ÚNOR:

4.2. Pololetní prázdniny
13.2.-18.2. Lyžařský kurz, 8. třídy – Karlov pod Pradědem
21.2.-25.2. Jarní prázdniny

 

BŘEZEN:

  Projekt Evropa – 5.A, 5.M
27.2. -4.3. Lyžařský kurz 7. třídy – Karlov pod Pradědem
8.3. Den otevřených dveří (1. a 2. hodina)
17.3. Projektový den – Finanční gramotnost

DUBEN:

7.4. Jarní dílny ŠD
8.4. Ukliďme Česko pro 2. stupeň
8.4. Zápis do 1. třídy
14.4. Velikonoční prázdniny
20.4. Pedagogická rada
21.4. Den Země – odpolední akce pro rodiče s dětmi
22.4. Cvičení CO
25.4.-29.4. Konzultační třídní schůzky

 

KVĚTEN:

9.-10.5. Sběr papíru
13.5. Projektový den – Styl života
14.5. Férová snídaně
  Exkurze Praha, 5.M
27.5. Sportovní odpoledne

 

ČERVEN:

1.-3.6. Celé Česko čte dětem
8.6. Projektový den – Životní dovednosti
8.6. Schůzka rodičů budoucích 1. tříd
15.6. Pedagogická rada 1.-3.třídy, 4.A, 5.A
20.-24.6. Pobyt v přírodě 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1.M, 2.M, 3.M
21.-23.6. Exkurze Praha, 5.A
22.6. Pedagogická rada 4.M, 5.M, 6.- 9. třídy
24.6. Výměna učebnic 2.stupeň
27.-29.6. Výjezdy 2. stupeň
29.6. Zahradní slavnost
30.6. Slavnostní zakončení školního roku