Zápis do MŠ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Ředitelka ZŠ a MŠ Horka nad Moravou Mgr. Sylva Stavarčíková rozhodla podle ustanovení
§ 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

PŘIJATI KLASIKA PŘIJATI MONTESSORI NEPŘIJATI
registrační číslo registrační číslo registrační číslo
03 14 01
04 28 02
05 36 21
06 37 22
07 50 24
08 25
09 30
10 34
11 38
12 40
13 41
15 42
16 43
17 44
18 45
19 46
20 49
23
26
27
29
31
32
33
35
39
47
48