Zápis do MŠ

Informace k zápisu do MŠ
 
Vzhledem k mimořádné situaci je možné, že dojde ke změně způsobu Zápisu do MŠ.
Budeme postupovat dle pokynů MŠMT a následně Vás aktuálně informovat.
 
Děkujeme za pochopení.
 

Kritéria 2020 – 2021