Partneři MŠ

Plánovací kalendář – spolupráce se ZŠ, s rodiči, s obcí
a s ostatními partnery

 

Spolupráce Základní školy a Mateřské školy

Hlavní cíl: – plynulý a přirozený přechod do první třídy, děti připravené do školy

– spolupráce mezi pedagogy

– seznamování se s prostředím

 • Slavnostní zahájení
 • Návštěva 1. třídy
 • Den otevřených dveří
 • Předčtenářský projekt
 • Pasování předškoláků na školáky
 • Mikulášování
 • Vánoční jarmark
 • Zápis do ZŠ
 • Tvořivé dílny
 • Den Země
 • Knihovna – Noc s Andersenem
 • Zahradní slavnost
 • Divadelní představení žáků ZŠ v MŠ

 

Spolupráce s rodiči

Hlavní cíl: oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, ochota spolupracovat.

 • Informační schůzky
 • Účast rodičů při exkurzích a divadelních představeních
 • Aktivní účast rodičů na údržbě zahrady MŠ
 • Podzimní skřítci
 • Dýňování
 • Drakiáda
 • Vánoční tvořivé dílny
 • Vánoční nadílka
 • Velikonoční tvořivé dílny
 • Pálení čarodějnic
 • Besídka ke dni matek
 • Dětský den
 • Výlet

 

Spolupráce s obcí

 • Vítání občánků
 • Oslavy svátků a významných výročí

Další partneři školky

 • Montessori škola a rodina – občanské sdružení
 • Ekologická nadace Sluňákov
 • Školní jídelna
 • Pedagogicko psychologická poradna – PPP v Olomouci, jmenovitě Ph.Dr. Slavíková
 • Klub seniorů Horka nad Moravou
 • Logopedie – PaedDr. Polášková
 • Společnost pro ranou péči
 • Lesní klub Bažinka
 • Newman outdoor school s.r.o. (lyžařský výcvik)
 • Taneční škola Coufalovi (taneční kroužek)