Dokumenty MŠ

Zde si můžete stáhnout Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Školní_vzdělávací_program_2019-2022

Zde si můžete stáhnout Školní vzdělávací program Modré třídy s prvky Montessori pedagogiky.

Školní_vzdělávací_program_Montessori_2019-2022

Součástí ŠVP jsou:

  • Identifikační údaje
  • Obecná charakteristika školy
  • Podmínky předškolního vzdělávání
  • Organizace vzdělávání
  • Charakteristika vzdělávacího programu
  • Vzdělávací obsah
  • Evaluační činnost školy

Zde si můžete stáhnout Směrnici ke stanovení úplaty.

Směrnice úplata 2020 – 2021

Zde si můžete stáhnout Minimální preventivní program Mateřské školy Horka nad Moravou.

Minimální preventivní program