Naše škola je zatím jedinou státní školou na Olomoucku, kde na prvním stupni probíhá vedle klasické výuky i výuka metodou montessori. Žáci těchto tříd plní stejné učební plány jako žáci běžných tříd, jejich výuka se liší v použitých metodách - převažuje samostatná práce s montessori pomůckami a na projektech.

V letošním školním roce 2023/2024 probíhá výuka v pěti montessori třídách. Třídy vedou třídní učitelky: 1.M – Mgr. Daniela Hrnková, 2.M – Mgr.Lea Höchsmannová, 3.M – Mgr. Kamila Fojtášková, 4.M – Mgr. Jiřina Škobrtal, 5.M – Mgr. Jana Hrušková.

Třídním učitelkám v 1.M a 2.M při jejich práci pomáhají párové učitelky Mgr. Alena Netušilová a Mgr. Kateřina Kupková. Ve 2.M, 3.M a 4.M pracují asistentky Ivona Navrátilová, Mgr. Marcela Valušková a Lenka Zajíčková.

Kdo budete chtít, přijďte se podívat. Uvidíte sami, jak výuka probíhá.

Podrobnější popis metody práce s dětmi

Spolek Montessori škola a rodina

Nahrávání...