Informace pro rodiče

Informace pro rodiče před vstupem dítěte do MŠ

Co děti potřebují

 • oblečení do třídy
 • přezůvky s pevnou patou
 • vhodné oblečení a obuv na pobyt venku
 • pyžamo
 • pláštěnku a gumáky (chodíme ven téměř za každého počasí)
 • na pololetí – toaletní potřeby – toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníčky

Platby

Školné

 • Školné je dle Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole stanoveno ve školním roce 2023/2024 ve výši 400,- Kč (září – červen).
 • Předškoláci neplatí
 • Děti s odkladem školní docházky neplatí
 • Děti, které nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci platí sníženou úplatu ve výši 267,- Kč. V době přerušení provozu v době prázdnin (červenci a srpnu) se úplata snižuje.
 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná na účet 1809609309/0800 do 15. dne v měsíci, v případě neuhrazení možnost vyloučení dítěte z MŠ.
 • Na začátku školního roku Vám bude přidělen variabilní symbol (nástěnka v MŠ), který je v platebním příkazu vždy nutno uvést! Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Stravné

 • Před nástupem dítěte do MŠ je nutné vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování ve školní jídelně, kterou jste obdrželi při zápisu do MŠ.
 • V případě nemoci dítěte mají rodiče nárok na stravu jen 1. den, následné dny jsou povinni si odhlásit.
 • Strava musí být odhlášena či přihlášena den předem do 12.00 hod., a to:
Nahrávání...