Dokumenty

Název Dokument
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání skolni_vz....pdf
Školní vzdělávací program s prvky Montessori pedagogiky skolni_vz....pdf
Minimální preventivní program minimalni....pdf
Školní řád skolni-ra....pdf
Provozní řád provozni-....pdf
Směrnici ke stanovení úplaty 2023 – 2024 smernice-....pdf
Nahrávání...