Den Země na Sluňákově

V pátek 21. dubna jsme společně se žáky z 6. A a 6. B oslavili Den Země. Studenti z Přírodovědecké fakulty pro naše děti připravili program zaměřený na globální ekologická témata. Žáci strávili krásné dopoledne v okolí Sluňákova. Ve skupinách procházeli jednotlivá stanoviště, na kterých se zamýšleli nad problematikou kácení tropických deštných lesů, vymírání některých druhů rostlin a živočichů, tání ledovců, sopečnou činností, globálním oteplováním. Také se více dozvěděli o problému se špatným přístupem k vodě a nedostatkem potravin v některých oblastech světa a také o problému s mikroplasty. Děti si prakticky vyzkoušely, jaké to je, nosit vodu ve větší nádobě na hlavě na delší vzdálenost, poskytly první pomoc, zvládly přenést zraněného na vzdálenější místo k polnímu doktorovi a polemizovaly nad dostupností lékařské péče v různých zemích. Na posledním stanovišti se děti ocitly na „sluňákovském moři“, kde na raftech s nadšením čistily vodu znečištěnou plastovými láhvemi.

D. Kacálková, A. Dvorská

Nahrávání...