Vysvědčení v 1.A

31.1. si děti z 1.A odnesly domů své první vysvědčení. Celého půl roku pracovaly na své osobní maximum, učily se novým věcem, poznávaly spolužáky, dozvídaly se zajímavosti ze svého okolí. Na vysvědčení se připravovaly i na konzultacích, kdy s rodiči prolistovaly svá portfolia, zamyslely se nad pracovními listy z matematiky a českého jazyka.

V den vysvědčení přišly děti do školy zvědavé, plné očekávání. Aby vysvědčení mohly dostat, musely ještě celé dopoledne pracovat na stanovištích, vytvářet čtenářskou louku a hodnotit svoji práci. Potom se konečně dočkaly. Poslední vyučovací hodinu se děti posadily do kruhu a slavnostně převzaly vysvědčení.

Děti byly spokojené, těšily se domů, až se pochlubí rodičům.

Přejeme dětem, aby se jim dařilo i v druhém pololetí Soňa, Iva a Eva

Nahrávání...