Druhé dvoudenní setkání škol v rámci projektu PŠÚ

Ve čtvrtek a pátek 5. a 6. ledna 2023 proběhlo druhé dvoudenní setkání připojených škol v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu ve školním roce 2022/2023 na Lovecké chatě v Horce nad Moravou. Pokračujeme ve třetím roce společného učení s učiteli z dvanácti dalších škol. V rámci setkání jsme se zaměřili na podporu zavádění dílen čtení. Společně jsme se učili pozorovat výuku a dávat zpětnou vazbu kolegům, kteří otevírají vlastní hodiny. Během setkání jsme také prožili v rolích žáků dílnu čtení. Sdíleli jsme, co se nám ve školách daří a na jaké obtíže narážíme. Dále jsme společně uvažovali nad plány do budoucna. Druhý den jsme zavítali na otevřené hodiny, které byly věnovány převážně dílnám čtení. Vyjeli jsme na ZŠ Příkazy, ZŠ Svatoplukova Olomouc, ZŠ Skrbeň a ZŠ Horka nad Moravou. Velký dík patří všem kolegům, kteří otevřeli výuku a poskytli nám možnost nahlédnout na to, jak lze rozvíjet čtenářství u žáků. 
 
Nahrávání...