Den dětí ve ŠD

V pondělí 3.6.2024 jsme spolu s dětmi ze školní družiny oslavili jejich svátek - Den dětí. Na školním hřišti jsme vytvořili fingovaný integrovaný záchranný systém a děti si na jednotlivých stanovištích zkoušeli znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy, zdravotní, vojenské a hasičské. Na závěr se pak staly detektivy a řešily kriminální zápletku. Děkujeme zejména spolku dobrovolných hasičů Horka nad Moravou, kteří se nezdráhali a za zvuku sirén přijeli se svými vozy přímo na hřiště, což byl pro všechny zážitek jistě největší. 

Budeme se těšit opět příště, tým vychovatelek ŠD.

Ke stažení: video---den-deti.mp4

Nahrávání...