Pan prezident P. Pavel píše 5.M

Když nastoupil nový pan prezident Petr Pavel do svého úřadu, žáci 5.M v dílně psaní zkusili naformulovat přání pro nového pana prezidenta. Žáci úkol pojali jako dopis prezidentovi, co mu přejí, aby se mu v jeho volebním období podařilo. A protože to byly velice zdařilé práce, rozhodli se své přání prezidentovi předat.
V rámci květnové exkurze do Prahy navštívili i Pražský hrad a své dopisy předali do prezidentské kanceláře. Nyní jsou rádi, že si je pan prezident přečetl a osobně jim poslal poděkování. Je skvělé mít prezidenta, který komunikuje a umí slušně poděkovat.

Za všechny spokojené žáky 5. M jejich paní učitelky Kamila Fojtášková a Veronika Havlíčková.

Nahrávání...