Botanická exkurze s 6.A

V pátek 16. června se žáci z 6. A vydali zkoumat rostliny do lesa na Sv. Kopečku u Olomouce. Při procházce lesem si zopakovali téma z botaniky o patrech lesa a dozvěděli se více informací o některých druzích lesních rostlin a živočichů a jejich vzájemných vztazích.

Seznámili se i s mobilní aplikací PlantNet, pomocí které mohou jednoduše určit konkrétní druhy rostlin.

A. Dvorská, D. Kacálková

Nahrávání...