Ekotým na téma plýtvání jídlem

V únoru si členové Ekotýmu vybrali, že se budeme zabývat plýtváním jídlem. Padla spousta zajímavých myšlenek ke svačinám, ať už se týkaly nejezení (a vyhazování), nebo naopak jejich nenošení do školy. Padlo i pár návrhů k řešení obou situací, ke kterým se určitě ještě vrátíme.

Nejdůležitějším bodem ale zatím byly školní obědy. Navštívila nás vedoucí jídelny, paní Blažencová, s níž jsme probírali například počet nevyzvednutých jídel, množství zbytků, ovoce, provoz salátového baru.

Protože nás zajímalo, jaký vztah mají k obědům žáci naší školy, připravili jsme pro ně dotazník. Zaměřili jsme se hlavně na druhý stupeň. Z prvního stupně jsme vybrali 5. třídu, protože s 1.-4. třídou bývá u oběda vychovatelka nebo učitel.


Výsledky ankety – 2. stupeň

1. Kolikrát za měsíc vynecháš oběd, i když je zaplacený? Proč?

V každé třídě nejde v průměru na oběd jednou měsíčně větší polovina, víckrát pár žáků. Pokud uvedli důvod, často jím byla dlouhá fronta, ve které se jim nechce čekat, spěchání na autobus nebo zjištění, že je k obědu něco, co nemají rádi.

2. Máš vždy odhlášené obědy, kdo je odhlašuje?

Většině žáků odhlašují obědy rodiče, třetina si je odhlašuje sama a někteří přiznali, že to nedělá nikdo. V kolonce „nikdo je neodhlašuje“ je téměř třetina žáků. Nedohlášených obědů tak vyjde v průměru na každý den cca 10-20.

3. Jak často si bereš salát, kolik?

Většina žáků přiznala, že si bere hodně salátu a téměř vždy. Někteří si berou (podle svého názoru) akorát. Žáci se nedokázali vyjádřit, kolik je to misek, ale většinou uvedli, že všechen, který si naberou, sní.

4. Vracíš někdy jídlo, proč?

Většina žáků přiznala, že alespoň část oběda vrací a děje se to často. Pokud uvedli důvod, nejčastěji sdělili, že jim jídlo nechutná. Někteří důvod nesdělovali a napsali jen, že celý oběd nesní. V pár případech bylo uvedeno, že je porce příliš velká. Proto někteří žáci vynechávají polévku (buď si ji vůbec nevezmou, nebo ji pak celou odnesou).

5. Snažíš se jídlo ochutnat, i když ho neznáš? Odradí tě, když podle názvu na jídelníčku nevíš, o co jde?

Většina žáků přiznala, že oběd vyzkouší, ale pokud jim nechutná, tak ho vrátí. Názvy moc neřeší.

6. Kolik myslíš, že stojí oběd doopravdy?

Skoro polovina žáků má odhad, že oběd je dražší než 100 Kč. Další polovina si myslí, že cena je 50-100 Kč.
 

Výsledky ankety – 5. třída

1. Kolikrát za měsíc vynecháš oběd, i když je zaplacený? Proč?

Zhruba polovina žáků uvedla, že obědy nikdy nevynechá. Že se to děje „občas“ uvedla druhá polovina, vyšší četnost přiznal jen jeden člověk. Opět byl zmiňován autobus, který mají někteří problém stihnout, pokud je v jídelně fronta.

2. Máš vždy odhlášené obědy, kdo je odhlašuje?

Sami si obědy odhlašují jen 3 žáci. Většině z nich se o to starají rodiče, ale objevila se skupinka asi 10 žáků, kteří oběd odhlášen nemají – uvedli, že na to nemyslí, nebo to nestihnou.

3. Jak často si bereš salát, kolik?

Salát si bere většina žáků a uvádějí, že množství je „přiměřené“, aby ho snědli. Někteří zmínili, že se snaží myslet na to, aby zbylo na ostatní. Jmenovali i ten nejoblíbenější – kukuřici. Pro salát si vůbec nechodí jen málo z nich.

4. Vracíš někdy jídlo, proč?

Většina žáků přiznala, že vrací jídlo, protože jim nechutná nebo nevěděli, že v něm je něco, co nemají rádi (houby apod.). Dalším důvodem je, že už nemůžou, případně vrátí jen polévku. Těch, kdo alespoň část oběda vrací, je obecně většina, i když neuvedli důvod.

5. Snažíš se jídlo ochutnat, i když ho neznáš? Odradí tě, když podle názvu na jídelníčku nevíš, o co jde?

Většinou se žáci snaží jídlo ochutnat, i když ho neznají. Název pro ně nehraje roli. Objevilo se i pár žáků, kteří nečtou jídelníček, a tak se dozví, co je čeká, až u okénka.

6. Kolik myslíš, že stojí oběd doopravdy?

Vedly názory, že oběd stojí do 50 Kč nebo 50–100 Kč. Množství těchto názorů bylo poměrně vyrovnané, cca 50:50. Jen jednotky odhadují, že je oběd dražší a odhad byl často nadsazený (1000 Kč apod.)

 

Skutečné, nedotované ceny obědů:

kategorie 7–10 let: 79,- Kč oběd kategorie 11-14 let: 84,- Kč oběd kategorie 15 let a více: 90,- Kč

 

I když je tu prostor pro zlepšení – například vyšší zapojení žáků do odhlašování obědů a motivovat je, aby na zaplacené obědy chodili a nevynechávali je, objevily se dobré zprávy: žáci dají šanci většině jídel a mají zájem o zeleninu a ovoce, saláty jim chutnají.

Na začátku dubna budeme spolu s vedoucí jídelny sledovat, kolik zbytků vyprodukujeme

Nahrávání...