Projektový den POKOS

Projektového dne se účastnily osmé a deváté třídy. Programem celého dne byly děti provázeny vojáky ČR.

Účelem projektového dne bylo děti seznámit s profesí vojáka a fungováním armády, zopakovat si zásady první pomoci a prohlédnout si, a hlavně vyzkoušet si i výbavu vojáka.

V programu si děti mohly vyzkoušet zajímavé aktivity jako například: oblékání se do protichemického obleku, tréning první pomoci, maskování obličeje i výcvik vojáka v podobě soutěže.

Soutěž

Soutěž začínala obeznámením s pravidly soutěže a průběhem. Třídy si stanovily vlastní družstva. Družstva podstoupila tyto disciplíny:

1. Opičí dráha

Všichni členové družstev museli proběhnout opičí dráhu za co nejkratší čas. V opičí dráze se družstva setkala s těmito překážkami: kotrmelec, podlézání koz, šplh na a přechod přes bednu, balanc, a nakonec rychlý slalom. Všechny překážky žáci probíhali s balonem v ruce.

2. Sedy-lehy a dřepy

Jednotliví členové týmů museli po dobu třiceti vteřin udělat co nejvíce sedů-lehů a dřepů.

3. Vědomostní testy

V prvním testu se družstva setkala s historickými událostmi týkajícími se našeho státu a poznávačkou vojenského vybavení a techniky. V druhém testu se ověřovaly znalosti první pomoci a také měli žáci za úkol provést několik minut dlouhou kardiopulmonální resuscitaci na figuríně.

4. Hod granátem

Hráči z družstev museli do vyznačeného pole hodit atrapu granátu tak, aby granát doletěl, ale nevyletěl.

5. Střelba

Všichni členové týmů stříleli na terč vzduchovou pistolí. V mezičase si střelbu mohli vyzkoušet i ostatní žáci. O toto stanoviště byl největší zájem.

Výhru v podobě poháru, medailí a velkoformátového puzzle s motivem stíhačky si odnesla 9.A , na druhém místě, s menším pohárem, stříbrnými medailemi a obrázky s vojenskou technikou skončila 9.B. Třetí místo obsadilo a bronzový pohár i medaile a diplomy si odneslo jedno ze dvou nominovaných družstev z 8.A.

Nepříznivé počasí trochu komplikovalo střelbu na terč, protože zmrzlé prsty se při této aktivitě neosvědčily, ale jinak celý den proběhl v klidu, snad všichni žáci si vyzkoušeli něco nového, ale hlavně jsme si to užili.

Magdalena Frkalová a Adéla Vokálová, 8. ročník

Nahrávání...