Návštěva ministra školství Vladimíra Balaše

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 navštívil naši školu ministr školství prof. Vladimír Balaš. Během své návštěvy zavítal do výuky chemie, informatiky, výtvarné výchovy, německého jazyka a vaření. V průběhu vyučování pohovořil s žáky a učiteli. Při prohlídce školy se pan ministr zajímal o praktické věci, které mohou pomáhat při vzdělávání. Následovala diskuze s učiteli a vedením školy. 
Při diskusi s ministrem školství se probírala různá témata. Padly otázky k problematice provázanosti základního a středního školství. Účastníci diskuse vyjadřovali i různé názory na jednotné přijímací zkoušky. Diskutovalo se také o slovním hodnocení na prvním stupni. Na naší škole je slovní hodnocení na prvním stupni v montessori třídách a paní učitelky mohly s panem ministrem osobně sdílet své zkušenosti s tímto typem hodnocení. Do diskuse se dostalo i téma ocenění učitelské profese a vzdělávání budoucích učitelů. Učitelé ocenili, že pan ministr přijel, diskutoval s učiteli a zajímal se o jejich názory na kvalitu a proces vzdělávání. 
 

Na svém twitterovém účtu zhodnotil pan ministr návštěvu takto: "Oceňuji, že si škola vytvořila svůj vlastní vzdělávací program, který je zaměřen na rozvoj osobnostních předpokladů každého dítěte."

Nahrávání...