Pobyt 2.M v Domašově nad Bystřicí

Předposlední červnový týden se 2.M vypravila na pobyt v přírodě v Domašově nad Bystřicí inspirovaný letními olympijskými hrami. Celý týden šlo o týmovost, férovost, ohleduplnost, pokoru. Děti si nejprve vyrobily v týmech svoji vlajku, olympijský oheň, poté se naučily olympijský slib, který při slavnostním zahájení společně přednesly. A pak už při zvuku olympijské hymny hry začaly. Navštívila nás "Helena Fibingerová" a povykládala nám o tom, jaké to bylo na opravdových olympijských hrách. Další dny děti zkoušely tradiční i netradiční olympijské disciplíny. Zažily i mnoho jiných zážitků, třeba odlévání stop zvířat ze sádry, vytvořily si mapy s topografickými značkami a naučily se orientovat v terénu. Večer nechyběla diskotéka, stezka odvahy nebo tradiční táborák s kytarou a špekáčky.
Vrátili jsme se sice unaveni, ale spokojeni:-)
Lea Höchsmannová, tř.učitelka

 

Nahrávání...