Kavárna matematiky prof. Hejného

Z mapy školy vyplynulo, že někteří rodiče by uvítali bližší seznámení s metodou výuky matematiky na naší škole. Proto vám nabízíme ve středu 15. května v 16 hodin první setkání. Nahlédneme spolu do jednoho z prostředí, které prolíná napříč celou matematikou základní školy. V případě vašeho zájmu nemusí být toto setkání posledním.
Nahrávání...