XV. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané

V sobotu 9.12. se v tělocvičně školy konal již XV. ročník tradičního Vánočního turnaje v sálové kopané. Hrálo se jako vždy ve dvou věkových kategoriích, a to zvlášť první a druhý stupeň. V obou kategoriích se tentokrát zúčastnilo pět družstev. Mladší kategorii vyhrálo družstvo FC Ranked a ve starší družstvo FC Pumpkin. Všichni si výborně zahráli a všechny družstva obdrželi hodnotné ceny, poháry, medaile i diplomy. Taktéž nejužitečnější hráči dostali individuální ocenění. Celý turnaj proběhl v krásné atmosféře a poděkování náleží též rozhodčímu Jendovi Přecechtělovi a zdravotnici Soně Pavlíkové ml. Za bufet a hlavně obstarání cen je třeba poděkovat stálým členům organizačního týmu, bývalým žákům naší školy Ondrovi Holubcovi a Ondrovi Neplechovi.

Děkujeme sponzorům turnaje – Obci Horka nad Moravou, Sdružení rodičů i vedení školy.

Na závěr vzpomínka. Na podzim roku 2006 mě oslovili žáci tehdejšího osmého ročníku Ondra Holubec, Ondra Neplech a Kuba Spáčil s přáním, abych jim pomohl uspořádat turnaj a zaštítil ho jako učitel. Kluci tehdy uspořádali velký turnaj, který si okamžitě získal popularitu. Nazvali jsme ho nultým ročníkem a od té doby ( kromě dvou covidových let ) jsme to společně táhli až do letoška. Kluci mají dávno své rodiny a zaměstnání, přesto se každý rok vraceli tento turnaj se mnou uspořádat. Velký obdiv, uznání a díky!

Na závěr jsme se jako organizační tým rozloučili, neboť čas se nedá zastavit. Přesto přejeme určitě turnaji úspěšnou budoucnost, ale to už je jiná kapitola.......

Richard Pavel

Nahrávání...