Projektový den Právní minimum

Dne 18. května proběhl na naší škole projektový den s názvem Právní minimum (ochrana spotřebitele). Na jeho realizaci se podíleli studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří pro druhý stupeň připravili čtyři dílny, ve kterých upozorňovali na nástrahy číhající ve světě nákupů, uzavírání nejrůznějších smluv a dohod nebo reklamací. Na prvním stupni byl projektový den převážně zaměřen na nakupování a vyhodnocení možnosti úspor.

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.