Jablíčkový den

S jablky se dá dělat spousta činností. Nejprve počítat různé příklady a matematické úlohy, vytvářet rýmy a skládat básničky, zpívat písně, napsat nebo vyprávět o jablíčku příběh, pak vše ztvárnit výtvarně a nakonec jablíčka vykrájet, naplnit ořechy, upéct a pochutnat si na nich. To byla ta největší odměna za celodenní vyučování o tomto skvělém regionálním ovoci.

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.