Sportovní den

V pátek 24.5. se v areálu školy konal Sportovní den. Již dopoledne se všichni žáci zúčastnili charitativního „Běhu pro Filipa“ a též „Her bez hranic“, které připravily studentky z Olomouce. Žáci každé třídy byli rozděleni do tří družstev a na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly dovednostní i vědomostní.

Odpoledne proběhla hlavní část Sportovního dne. Od půl třetí do šesti hodin probíhala na hřišti vystoupení Olomouckých mažoretek, kroužku aerobiku, horeckých seniorek, ukázky miniházené a kopané horeckých benjamínků. Na závěr se uskutečnilo očekávané fotbalové utkání žáků proti učitelům, které symbolicky ale čestně skončilo nerozhodně. Kromě vystoupení na hřišti probíhalo v areálu ještě malování na obličej, v pavilonu Jóga s Jiřinkou, půjčovalo se dvojkolo, pedala a trikke a v neposlední řadě si mohli návštěvníci vyzkoušet přejít po Slick line. Také běh pro Filipa mohli všichni návštěvníci v případě zájmu zaběhnout až do večera.

Bylo krásné počasí a výborné občerstvení a náš Sportovní den navštívilo několik stovek diváků a účastníků. Velké uznání a dík patří všem vystupujícím mažoretkám, kroužku aerobiku, našim seniorkám a ostatním, Sdružení rodičů za občerstvení a panu Bantovi za ozvučení všech vystoupení.

Největší dík patří všem, kteří akci navštívili a potvrdili, že se již nejedná o uzavřenou akci ve škole, ale do budoucna o přátelské setkání žáků, učitelů, rodičů a všech občanů Horky a okolí, a potvrzení toho, že škola patří a je již otevřená všem. Tak příště nashledanou !

Richard Pavel

no images were found

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.