Jak se z prvňáčků stali čtenáři

Mezi pravidelné akce na podporu čtenářství patří „Pasování na čtenáře“, které probíhá ve spolupráci s místní knihovnou. Za podpory paní knihovnice Jankové se nám podařilo pozvat 5. 6. 2018 na besedu Markéta Harasimovou, spisovatelku a scenáristku, které na začátku roku 2018 vyšla první kniha pro děti Z deníku kočičky Ťapičky. Knížka je interaktivní a děti v ní najdou úkoly, ve kterých mohou hledat rozdíly, vybarvovat omalovánky nebo pomáhat Ťapičce najít cestu ven z bludiště. Ilustrace knihy svěřila autorka Báře Kubátové.

Paní Harasimová velmi poutavě knihu dětem a jejich rodičům představila, vysvětlila jim, jak knížka vznikala a všechny přítomné zaujala svým dramatickým projevem.

Vyvrcholením celého setkání bylo slavnostní ocenění čtenářských dovedností prvňáčků a pasování na skutečné čtenáře. Děti odcházely nejenom s dárky připravenými paní knihovnicí, ale většina si jich odnášela novou knihu „Z deníku kočičky Ťapičky“, vlastnoručně podepsanou autorkou. Pro mnohé přítomné to byl nevšední zážitek.

Přeji všem čtenářům hodně krásných chvilek s dobrou knihou. S. Pavlíková

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.