Batůžkový projekt

Během měsíce května na naší škole probíhal Batůžkový projekt. Tento projekt je doprovodným programem humanitární organizace Mary´s Meals, jejíž hlavní činnost se soustřeďuje na poskytování jídla dětem na školách nejchudších zemí světa. V Batůžkovém projektu děti z ČR i jiných států Evropy připravují školní batůžky pro děti v Malawi v Africe.

Žáci do batůžků, které např. již nepoužívají a doma by jim zbytečně ležely nebo by je časem vyhodili, vkládali základní školní pomůcky a hygienické potřeby. Někteří žáci takovýto batůžek připravili doma sami nebo s rodiči, jiní se domlouvali na společném kompletování s dalšími žáky třídy a připravili batůžky společně. Žáci odevzdávali batůžky průběžně během května nebo je shromažďovali postupně ve svých učebnách a předali hromadně za třídu. S výběrem a kompletací batůžků pomáhal také náš školní Ekotým.

Celkově se na naší škole vysbíralo neuvěřitelných 121 batůžků! Do sbírky se zapojili žáci téměř všech tříd i zaměstnanci školy. Během projektu žáci naší školy měli také možnost dovědět se více o tématech, jako je nerovnost a chudoba ve světě a její příčiny nebo smysl a principy humanitární pomoci. Žáci si z projektu odnesli cennou zkušenost, že někomu pomáhají, a bylo milé vidět, že jim pomoc druhým přinášela radost.

Vysbírané batůžky byly odvezeny do skladiště pro ČR v Brně a odtud putovaly do Vídně, kde se nachází centrální sklad pro Evropu. Po nasbírání počtu 6000 ks batůžků (1 lodní kontejner) budou tyto batůžky svezeny do Německa, lodí odeslány do podporovaných škol v Malawi a předány dětem v těchto školách.

Všem dárcům velice děkujeme a vážíme si jejich pomoci!

E. Doleželová

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.