Setkávání s odborníky pro rodiče 1.M

Rodiče dětí z 1.M mají možnost během letošního a příštího školního roku využít různě zaměřená setkávání s odbornými lektory. Do konce tohoto školního roku proběhnou tři setkání, na podzim pak další tři. Společně s rodiči jsme vybrali pro tento rok témata:
1. Výběr vhodné literatury s ohledem na čtenářskou úrověň dítěte se zaměřením na různorodé literární žánry
( proběhlo14.4.2019 v místní knihovně, lektor Romana Janková).
2. Budování identity dítěte
( proběhlo 3.6. 2019 ve třídě 1.M, lektor Mgr. Zdenka Štefanidesová)
3. Podpora kreativity u dětí
( proběhne 12.6.2019 , lektor Mgr. Zdenka Štefanidesová)
Rodiče jsou s akcemi velmi spokojeni a těší se na další lektory.
Mgr. Lea Höchsmannová, třídní učitelka 1.M

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.