Informace ke stravování v ŠJ

Základní škola a mateřská škola Horka nad Moravou

Vážení rodiče, vážení strávníci,

pokud máte zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně ve školním roce 2019/2020, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku ke stravování, nejlépe do 28.6.2019.
Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školní jídelny nebo poslat e-mailem, formulář ke stažení i on-line najdete na http://www.zshorka.cz/skolni-jidelna/dokumenty-sj/.

Ke dni 30.6.2019 vyúčtujeme stravné za uplynulý školní rok. Přeplatky stravného vám

v průběhu července 2019 zašleme zpět na účet, ze kterého bylo stravné uhrazeno.
V případě platby složenkou vyplatíme přeplatek hotově v pokladně školní jídelny.

Prázdninový provoz pro MŠ:

školní jídelna je v období školních prázdnin v provozu od 1.7. do 12. 7.2019 a dále od 26.8. do 30.8.2018.

Platby stravného na prázdniny probíhají hotově v kanceláři školní jídelny do 28.6.2019.

S pozdravem

Olga Blažencová
vedoucí školní jídelny

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
tel. 585 378 008
e-mail: sjhorka@seznam.cz
www.zshorka.cz

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.