Stále aktuální KYBERPROSTOR

Dnes v sedmých třídách naší školy proběhla přednáška pořádaná Centrem prevence rizikové virtuální komunikace zaměřená, jak řekl lektor Lukáš z poradny E-bezpečí, na „ nešvary na internetu“. Uvolněný počátek přednášky, kdy jsme se bavili termíny „technostres“,“SMSkový krk“ či „tabletové rameno“, vystřídala diskuze nad závažnějšími pojmy (např. kybergrooming) a zejména riziky, na která je třeba brát zřetel, při využívání sociálních sítí, hraní her apod.

Velmi oceňuji, že přednáška byla pro žáky zajímavá nejen svým obsahem, ale zejména provedením. Teorie byla vyvážena reálnými příklady, s nimiž se lektor setkal i mediálně známými zahraničními případy. To, že se žáci živě zapojovali do diskuze a dokázali vlastními slovy vysvětlit podstatu problémů, o kterých jsme hovořili, je důkazem toho, že i když o problematice rizik spojených s pohybem v kyberprostoru již mnohé slyšeli, je to téma stále zajímavé a aktuální.

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.