Noví cyklisté z 5.A

V únoru loňského školního roku se třída účastnila nulté hodiny na dopravním hřišti SEMAFOR v Olomouci, kde žáci získávali různé informace z oblasti dopravní výchovy. Tyto informace následně zužitkovali v letošním školním roce již jako páťáci. Ve dnech 10. a 12. 9. 2018 se třída 5. A zúčastnila 2 lekcí na dopravním hřišti. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a během dvou dnů se střídala teorie s praxí (jízda na kole). Závěrem této akce byly zkoušky z dopravní výchovy, které se skládaly z části teoretické i praktické. V praktické části museli mladí cyklisté ukázat jízdu v křižovatce řízenou světelnými signály, bez světelných signálů či policistou. Při prokázání všech těchto dovedností a splnění písemného testu, získal žák kartičku cyklisty.

 

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.