Příspěvek pro SDRUŽENÍ RODIČŮ

Placení členského příspěvku SR

Spolek rodičů (SR) není žádnou organizací s celostátní působností nebo snad s povinným členstvím rodičů, jejichž děti navštěvují školu. Organizace tohoto typu se stejným nebo obdobným názvem může vznikat na dobrovolném základě při jednotlivých školách.

Členský příspěvek pro školní rok 2018/19 činí 100,-Kč na žáka (platí nejstarší sourozenec) a je určen k spoluúčasti rodičů při úhradě jednotlivých kulturních, sportovních a jiných společenských aktivit pořádaných školou v průběhu školního roku v rámci vzdělávacího programu školy.

Z fondů SR se hradí:

  • tělovýchovné pomůcky a nářadí
  • hrazení autobusové dopravy na lyžařský výcvik
  • materiální vybavení tříd (např. školní tabule, interaktivní tabule, … )
  • občerstvení pro děti a rodiče při akcích v MŠ nebo ZŠ
  • vybavení areálu školy (např. pódium)

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.