UPOZORNĚNÍ STRÁVNÍKŮM ŠKOLNÍ JÍDELNY

Česká spořitelna ruší k 31. 12. 2018 sběrné účty, tzv. SPOROŽIRA.

Sdělujeme tímto, že od nového školního roku 2018/2019 (1.9. 2018) nebudeme přijímat platby inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny.

Plátci, kteří platili stravné inkasem ze sporožirového účtu u ČS, budou moci platbu hradit inkasem ze svého běžného účtu. Vedoucí ŠJ je nutné nahlásit číslo účtu, ze kterého se platba bude inkasovat (v přihlášce ke stravování). U svého peněžního ústavu zadejte prosím svolení k inkasu ve prospěch níže uvedeného účtu.

Všechny platby se budou přijímat na účet stravného u ČS a.s.

050016-1809609309/0800

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.