Fyzika s Jeníkem

Bývalý žák naší školy Jeník Přecechtěl sice chodí teprve do prvního ročníku gymnázia, ale je již rozhodnutý, že chce být učitelem matematiky a fyziky. Na svou budoucí profesi se připravuje s velkým elánem a svědomitostí. Již v zimě se ohlásil, že by si rád vyzkoušel vést vyučovací hodiny na naší škole. V lednu odučil šest vyučovacích hodin fyziky a vůbec nebylo znát, že ještě vloni byl naším žákem. Učivo i třídu velmi dobře zvládal. V pondělí 30.4. opět vedl dvě vyučovací hodiny fyziky, a to v 7.A a v 7.B. Předem jsme se dohodli, že hodiny proběhnou venku formou praktického cvičení. Jeník donesl asi 33 různých pomůcek, předmětů, souvisejících s tématy, které probíráme ve fyzice a používají se v praxi ( diody, vodováha, vodiče, akumulátor……) a rozložil je na pódiu. Žáci si měli za úkol předměty prohlédnout a zapsat svůj názor, co to je a k čemu předmět slouží. Ve druhé části jsme každou pomůcku probrali a správně určili název a využití. Obě hodiny se určitě povedly, žáci získaly praktické znalosti a Jeník zkušenosti. Takže zase někdy příště!

Richard Pavel

Fyzika s Jeníkem

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.