Škola v přírodě 1.A a 2.A

19. 6. – 23.6. 2017 odjely děti z 1.A a 2. A na školu v přírodě do areálu ve Velkých Losinách. Děti si zde ověřily své získané znalosti a dovednosti z učiva matematiky, českého jazyka i našeho světa. Celý týden děti provázely barvy duhy. Každá barva s sebou přinášela nové aktivity a zážitky, které si děti zaznamenávaly do svých deníků. Deníky děti v pátek ukázaly rodičům, kteří se v nich dočetli o návštěvě ruční papírny, výstupu na rozhlednu Bukovku, o pravěkých lidech v mladečských jeskyních, o stýskání, ale i radostech, které děti prožívaly. Domů se rodičům vrátili skuteční školáci. Pavlíková

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.