Čteme dětem

V týdnu od 5.6.do 9.6. se Horecká škola a knihovna zapojila do 7. ročníku Týden čtení dětem

Celé Česko čte dětem http://celeceskostedetem.cz/

V rámci této akce probíhaly na škole, v knihovně a mateřské školce sdílené čtení a další akce spojené se čtením a čtenářstvím vůbec.

Horecká škola podporuje u žáků vztah ke knize, žáci mají ve škole dílny čtení, podporuje se prožitkové čtení. Rozšířila se nabídka školní knihovničky a sami učitelé jim jdou příkladem.

 

Během celého týdne žáci devátých rodčníků navštěvovali školkáčky na školní zahradě, kde jim četli pohádky a učili je první předčtenářské dovednosti. Sami deváťáci tak mohli předat to, co se ve škole naučili.

Ve škole a na školní zahradě pak probíhaly sdílené čtení formou tutorského čtení mezi žáky druhého stupně a prvního stupně. Velcí s malými si vyprávěli o knihách, které čtou, co jim čtení dává a společně tvořili čtenářské stromy. Ale hlavně četli.

Kroužek čtenář pod vedením Anetky Kamínkové uspořádal čtenářskou kavárnu, kde se opět četlo a povídalo za hojné účasti rodičů.

Děti z družinky měly možnost navštívt výtvarnou dílnu s ilustrátorkou dětských knih Evou Chupíkovou a vyzkoušet si tvorbu knižní ilustrace. Jejich dílka jsou vystavena v koridoru školy.

A naši prvňáčci byli pasování v knihovně na čtenáře za přítomnosti rodičů a autora dětských knih Martina Šinkovského, který pro ně připravil zajímavý program.

 

Celý týden se četlo, ale vznikaly i záběry ze sdílených čtení a výpovědi našich žáků byly zaznamenány na kameru. Záznam z celé akce můžete shlédnout v nejbližších dnech na webových stránkách školy.

Děkujeme všem malým i velkým čtenářům, kteří se do akce zapojila, a kteří si mohli vyzkoušet své čtenářské kompetence, a posílit vztahy na naší škole.

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.