Přírodovědná stezka

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se uskutečnila přírodovědná stezka „Putování s bobříkem“. Za krásného počasí vyrazily děti naší školy, MŠ Horka i MŠ Chomoutov v různě početných skupinkách na cestu, která jim ukázala, jak se bobr dokáže přizpůsobit životu ve vodním prostředí. Prostřednictvím naučných her, pozorování a vlastního objevování získaly děti i jejich dospělý doprovod mnoho zajímavých a odborných informací o životě tohoto největšího Evropského hlodavce. Stezka začala v areálu školy ve 14:00 a poslední účastníci dorazili do cíle unavení, ale spokojeni v 17:30 hodin. Velké poděkování patří všem pedagogům 1. stupně, kteří se podíleli na realizaci a zdárném průběhu celé stezky.

S.Pavlíková

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.