PRVNÍ ROČNÍK AKCE FÉROVÁ SNÍDANĚ NA ZŠ HORKA NAD MORAVOU

Třináctého května jsme férově posnídali ve škole – velký hapening Zažij školu jinak se nám podařil.

Velký dík patří všem učitelům, kteří se se svými žáky zapojili do přípravy snídaně. Žákům, kteří věnovali svůj volný čas přípravě a organizaci, a sami připravili dobroty na snídani. Díky patří školní kuchyni a paní Stachové, která zajistila sponzorsky ochutnávku některých produktů svých lokálních dodavatelů a připravila skvělé pomazánky. Dále pak školní kapele Horečka pod vedením paní učitelky Kačmárové a velký dík paní Švarcové, spolumajitelce restaurace Chomout, která nám všem osobně sponzorsky vařila na snídani výtečnou fairtraidovou kávu. A na posledním místě nesmíme zapomenout na našeho skvělého pana školníka Jiřího, který vše technicky a fyzicky zajistil.

Celá akce začala výstavou o Fair trade výrobcích a odpovědné spotřebě potravin a obchodu ve světě, která je umístěna v koridoru školy (výstavu zapůjčila nadace Na Zemi). Celý týden jednotlivé třídy vyplňovaly pracovní listy a bavily se o smyslu fair trade a spotřebě potravin ve světě.

Ve čtvrtek a pátek pak žáci hlavně devátých ročníků začali v kuchyňce školy připravovat dobroty na férovou snídani, pokud možno z lokálních potravin (olmácké mléko, domácí vajíčka, bio tvaroh apod.)

Svůj stáneček na snídani měl i ekotým z naší školy v čele s paní učitelkou Pavlíkovou a Hricovou , který nabízel čersvé bylinky ze školní zahrady, bylinkové nápoje, a někteří účatníci snídaně si se sebou mohli odnést i bylinky na zasazení do vlastní zahrádky.

Do akce se zapojila i také školní kuchyně, která je v projektu Skutečně zdravá škola a oslovila své dodavatele z regionu. Ti nám sponzorsky dodali kváskový chleba z pekárny Příkazy, ovocné mošty z Mezic a ochutnávku mléčných výrobků ze Zemědělského družstva Senice na Hané.

Ve školní kuchyni připravili také zdravé férové pomazánky, které se pravidelně připravují do MŠ a na svačinky pro žáky ZŠ.

Na akci si účastníci mohli zakoupit i fairtradovou kávu a čokolády, které nabízela k prodeji paní učitelka Hrušková se svými žáky.

 

V sobotu ráno se čast účitelského sboru a žáci zapojili do přípravy snídaně. Někteří žáci přinesli i ochutnávku domácích produktů (marmelád, pomazánek, medu, zeleniny ze zahrádky apod.).

Nálada byla skvělá, všichni ochutnávali a povídali. Byl to velký hapening.

Na pódiu školy zahrála školní kapela Horečka pod vedením paní učitelky Kačmárové maminkám ke dni matek a žáci dramatického kroužku vystoupili s představením o Ekopadouchovi.

 

A co jste mohli na snídaní ochutnat?

Třeba férovou bábovku a perník, lívance, slané koláče, doma pečené kváskové chleby a cornbread, který vlastnoručně připravil náš kanadský lektor Robert Hansen.

Naše hostesky napočítaly skoro 230 účastníků snídaně.

Věříme, že každý ochutnal něco dobrého, a svou přítomností přispěl ke skvělé atmosféře celé akce.

ZA ROK SE ZASE BUDEME TĚŠIT NA SETKÁNÍ NA FÉROVÉ SNÍDANI

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.